La Generalitat de Catalunya impulsa el català entre el teixit empresarial.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, ha elaborat un tríptic informatiu sobre les obligacions relacionades amb l’ús de la llengua recollides en el Codi de Consum de Catalunya. En el tríptic “Català i empresa, ja estàs al dia?” s’explica quins són els drets de les persones consumidores i les obligacions de les empreses en l’ús del català.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: