Octubre 10, 2012

RSE i management

Vegeu aquesta publicació sobre la gestió socialment responsable

http://www.responsable.net/sites/default/files/guia_el_buen_empleador.pdf


%d bloggers like this: