febrer 14, 2013

tòpics  DADES QUE TRENQUEN TÒPICS
Vegeu aquest espai que contrasta tòpics i rumors sovint relacionats amb la  immigració.
Per accedir a l’espai cliqueu aquí.


%d bloggers like this: