L’OCUPACIÓ I ELS AFERS SOCIALS A LA UE

Setembre 13, 2013

jobvanishVegeu aquest informe amb les dades del darrer trimestre de 2012.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7348&type=2&furtherPubs=no


%d bloggers like this: