Certificació de la inscripció dels plans d’igualtat al registre de la Generalitat

Juny 13, 2014

 

 

 

 

 

EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ CERTIFICARÀ LA INSCRIPCIÓ DELS PLANS D’IGUALTAT AL REGISTRE DE LA GENERALITAT 

Un cop registrat, el pla passarà a formar part del Catàleg de plans d’igualtat del Departament d’Empresa i Ocupació i l’entitat rebrà un CERTIFICAT amb el corresponent número de registre.

El Catàleg de plans d’igualtat és una eina de difusió i de coneixement que pretén, per una part, reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un pla d’igualtat, i per l’altra, servir de referència a aquelles que volen avançar en matèria d’igualtat o que estan en procés de creació d’un pla propi.

El registre és un tràmit voluntari que poden realitzar totes les empreses, institucions i entitats que han negociat i implantat un pla d’igualtat.

El Departament d’Empresa i Ocupació us ofereix:
• Informació i assessorament individualitzat sobre com dissenyar i implantar un pla d’igualtat
• Marc normatiu d’aplicació
• Recursos i material de suport
• Formació
• Registre d’empreses amb pla d’igualtat.

Més informació al web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa


%d bloggers like this: