Observatori de l’actualitat laboral 16, 3r trimestre 2015

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe trimestral de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, aquest corresponent al tercer trimestre del 2015.

FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 16: el tercer trimestre de 2015

Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu d’oferir les dades percentuals del tercer trimestre quant als moviments d’ofertes i demandes de feina en la Borsa de Treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

Així mateix, hi constatem quines són les àrees d’activitat amb més presència en les ofertes de feina de la Borsa de Treball i també les posicions que se’n deriven.

En primer terme, analitzem el mes de setembre

Les ofertes augmenten un 45% respecte del 2014

El del 2015 ha estat el millor setembre dels últims cinc anys quant al nombre d’ofertes tramitades a la borsa de treball, que han augmentat un 45,46% respecte de l’any anterior i un 42,23% respecte de la dada de 2011. En qualsevol cas, la xifra de setembre és la millor, a gran distància, dels últims cinc anys, fet que consolida la tendència positiva recollida en el passat observatori (corresponent al 2n trimestre del 2015).

El nombre de CV disminueix un 8%

El nombre de CVs tramitats, en canvi, ha experimentat una disminució del 8,43% respecte del setembre del 2014. Així, aquest indicador –nombre de CV de la Borsa de Treball– continua en la tendència negativa que es va iniciar el 2011, només trencada pel repunt experimentat el setembre de 2013.

El 51% dels CV són de dones, el 49% d’homes

Dels CV tramitats durant el setembre, un 51,25% corresponen a dones, mentre que els homes en representen el 48,75% restant. Estem parlant, doncs, de gairebé dues meitats perfectes.

El 35% dels CV, de persones a partir de 45 anys

El 65% de persones que han gestionat el CV amb la Cecot durant el mes de setembre tenien menys de 45 anys. El percentatge de persones a partir de 45 anys que confien el seu CV al servei d’intermediació laboral de la Cecot s’enfila, doncs, fins al 35%, augmentant més de 5 punts percentuals respecte de l’observatori anterior.

Pel que fa al tercer trimestre

Les ofertes pugen un 59% respecte del 3r trimestre del 2014. L’agost, històric

El tercer trimestre consolida la tendència ja apuntada en el primer i el segon. I d’una manera molt rellevant: el nombre d’ofertes de feina augmenta significativament, concretament un 58,59%, respecte del mateix trimestre del 2014. I, a banda de les bones dades del setembre, l’augment respon a un mes d’agost excepcional, en què l’activitat a la borsa de treball quant a moviment d’ofertes de feina, històricament molt escassa, s’ha triplicat respecte d’anys anteriors.

Els CV trimestrals sí que augmenten: un 28%. L’agost és també protagonista pel què fa als CV

Quants als CV tramitats per la Borsa de Treball, la pujada respecte del trimestre anterior és del 28%. Així com prenent només com a referència el mes de setembre hi havia un descens del 8%, quan prenem les dades trimestrals les dades experimenten un ascens molt significatiu, i ho fan gràcies a un mes d’agost històric –ja ho havia estat quant al nombre d’ofertes, també. Així, respecte de l’agost de 2014 el nombre de CV tramitats durant l’agost del 2015 es va  quadruplicat.

El 52% dels CV són de dones, el 48% d’homes

Dels CV tramitats durant el tercer trimestre, un 52,47% corresponen a dones, mentre que els d’homes en representen el 47,53% restant. Prenent com a referència el trimestre, doncs, el percentatge continua en xifres molt similars a les que mostrava el mes de setembre.

El 34% dels CV tramitats, de persones a partir de 45 anys

Al voltant del 65,43% de persones que han gestionat el CV amb la Cecot durant el tercer trimestre tenen menys de 45 anys. El percentatge, doncs, de persones a partir de 45 anys que confien el seu CV al servei d’intermediació laboral de la Cecot és del 34,57%. Així, les dades del mes de setembre i les del conjunt del tercer trimestre són, en percentatge, gairebé idèntiques.

CV de persones de més de 45 anys: 59% homes; 41% dones

En la franja d’edat de més de 45 anys, el 58,93% dels CV corresponen a homes, mentre que el 41,07% pertanyen a dones.

En aquesta franja d’edat, doncs, constatem un augment de més deu punts en el percentatge d’homes que tramiten el CV a la Borsa de Treball respecte les dades generals corresponents al tercer trimestre.

Àrees d’activitat amb més ofertes de feina al 3r trimestre de 2015

Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 3r trimestre 2015. En percentatge:

Àrea d’Oficis 18%
Àrea d’Operaris 15%
Àrea d’Administració 14%
Àrea de Vendes 14%
Àrea Laboral – Comptable 12%

L’Àrea d’Oficis lidera les ofertes de feina

Després de molts anys, l’Àrea d’Oficis –calderer industrial, mecànic/electromecànic, electricista, torner, soldador, etc.– se situa, el tercer trimestre del 2015, al capdavant de les àrees amb més ofertes de feina. La segona, que recull les ofertes de feina d’operaris de neteja, de logística, de maquinària, etc. –Àrea d’Operaris– se situa en segon lloc. Totes dues àrees sumen un terç del total d’ofertes de feina i indiquen una tendència consolidada dels llocs de treball en la indústria.

L’Àrea d’Administració  i l’Àrea de Vendes comparteixen el tercer lloc, amb un 14%

L’Àrea d’Administració perd posicions respecte a anàlisis anteriors –cinc punts percentuals vist el segon trimestre– tot i que continua generant un  nombre rellevant de llocs de feina.

L’Àrea de Vendes, al seu torn, continua entre les àrees amb més representació i també suposa el 14% de les ofertes de feina de la Borsa de Treball.

L’Àrea Laboral – Comptable, en auge

S’ha incrementat el nombre d’ofertes de feina corresponents a l’Àrea Laboral – Comptable, unes posicions que, històricament, havien tingut un paper preeminent en la Borsa de Treball de la Cecot. La majoria d’ofertes que corresponen a aquesta àrea provenen d’empreses d’assessoria, consultoria i gestoria.

Les posicions

En l’Àrea d’Oficis hi incloem posicions com les següents:

 • Torner i operador de fresa.
 • Electricista.
 • Soldador.
 • Calderer.
 • Electromecànic.

En l’Àrea d’Operaris s’hi inclouen les posicions:

 • Operari de neteja i neteja industrial.
 • Operari de logística – mosso de magatzem.
 • Operari de maquinària – maquinista.

Comprenen l’àrea d’Administració posicions com, entre d’altres:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Assistència a Direcció.

A l’Àrea de Vendes hi destaquen:

 • Comercials.
 • Tècnics d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Tècnics d’Atenció al Client.

Dins de l’Àrea  Laboral – Comptable destaquen dues posicions:

 • Comptable.
 • Tècnic en Relacions Laborals.

Hem de continuar consignant, per últim, l’enorme atomització de les posicions a banda de les tres àrees esmentades.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball: serveisrh@cecot.org / 93 736 60 31

Més informació a

Adjuntem l’observatori en pdf

Observatori de l’actualitat laboral 16 

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: