El projecte REINICIAL conclou el desenvolupament de la seva metodologia amb la realització de cinc mòduls pilot i quatre seminaris per a professionals a diferents punts d’Europa

Novembre 26, 2015

El projecte REINICIAL, que ha desenvolupat eines metodològiques per ajudar a trobar feina a persones a l’atur majors de 45 anys, tanca a la fi de novembre la seva etapa de desenvolupament de metodologia. Des del setembre de 2013, ha realitzat diverses accions per tal de transferir i actualitzar l’experiència de la CECOT en la inserció laboral de persones que cerquen feina més grans de 45 anys, el què s’ha anomenat el col·lectiu de Sèniors.

Entre els resultats obtinguts, es troba la realització d’un informe Benchmarking de bones pràctiques a nivell europeu pel què fa a la inserció laboral de sèniors; diversos materials per a l’orientació, així com eines per ajudar aquestes persones a superar enfortides els canvis provocats pel fet de perdre la feina; un mòdul formatiu sobre l’ús de noves tecnologies per buscar feina; un directori de recursos per a l’autoaprenentatge d’idiomes; materials per a la formació de formadors; i l’informe d’avaluació dels cursos pilots.

Terrassa (Barcelona) i Piraeus (Attica, Grècia), han dut a terme els mòduls pilot per al foment de la resiliència, centrats a donar eines per a millorar l’estat d’ànim i l’actitud positiva en uns moments en què això resulta clau, a l’hora que difícil. Un total de 14 persones van prendre part al mòdul organitzat per la CECOT. D’altra banda, la mateixa Piraeus ha acollit el mòdul pilot anomenat “Noves eines per a la cerca de feina”, basat en l’ús de les xarxes socials i el posicionament de la marca persona, que també s’ha realitzat a Empoli (Itàlia) i Coimbra (Portugal).

D’altra banda, les entitats participants han presentat els resultats en diversos seminaris, un a cadascun del països participants, per donar a conèixer les eines generades pel projecte. Tots els resultats del projecte són accessibles al web www.reinicial.eu

reinitial


%d bloggers like this: