Observatori 20: resum de l’any 2016

gener 10, 2017

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, que correspon al resum de l’any 2016.

FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 20: resum de l’any 2016

Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu d’oferir les dades globals de tot l’any 2016 quant als moviments d’ofertes i demandes de feina en la Borsa de Treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

Així mateix, hi constatem quines són les àrees d’activitat amb més presència en les ofertes de feina de la Borsa de Treball, les posicions que se’n deriven, les modalitats de contractes i l’edat requerida a les ofertes de feina.

Dades globals del 2016

Estabilitat en el nombre d’ofertes de feina

Després del fort increment –del 30%– en el nombre d’ofertes el 2015 respecte del 2014, l’any 2016 s’ha mostrat estable: les ofertes de feina s’han mantingut gairebé amb les mateixes xifres –una variació d’un punt i mig.

Volem consignar, tanmateix, que la primera meitat de l’any –de gener a juny– les xifres van ser molt bones –l’augment respecte del 2015 arribava, gairebé, al 20%. No obstant això, la segona part de l’any no ha estat tan positiva i s’hi ha detectat un cert estancament quant al nombre d’ofertes.

Es constata, doncs, la consolidació de la recuperació del mercat d’intermediació, després d’un període, el 2008 – 2014, amb uns volums molt baixos. Tanmateix, les xifres són lluny, encara, del període precrisi.

El nombre de CV s’incrementa un 10%

El nombre de CVs tramitats ha augmentat el 10% respecte del 2015. Després, doncs, que el 2015 s’aconseguís de revertir la tònica descendent quant a gestió de currículums, el 2016 aquesta tendència s’ha confirmat, amb escreix.

Ofertes de feina el 2016

Analitzem el quadre següent:

Àrea d’Administració 24%
Àrea d’Operaris 18%
Àrea d’Oficis 15%
Àrea de Vendes 15%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. Any 2016. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

L’Àrea d’Administració lidera les ofertes de feina. La d’Operaris recupera el segon lloc

L’Àrea d’Administració se situa, al cap de l’any, com la que més ofertes de feina ha generat a la Borsa de Treball, amb 4 punts percentuals més que l’any anterior. Continua, doncs, un any més, com a sector amb més activitat pel que fa al moviment de posicions professionals.

Hem de destacar, en aquesta àrea, un increment significatiu de les sol·licituds en empreses de gestoria i de consultoria –àmbit de les relacions laborals i contractació.

L’Àrea d’Operaris ha escalat fins al segon lloc, el 2016. Si bé les xifres són gairebé les mateixes que les del 2015 –un 17%, aleshores– mostra, en tot cas, una consistència molt significativa.

Empat entre les àrees d’Oficis i la de Vendes

L’Àrea d’Oficis descendeix 3 punts respecte del 2015, mentre que la de Vendes continua amb el mateix percentatge.

Quant a la d’Oficis, cal consignar un element significatiu: en nombrosos casos, la manca de certs professionals –especialment, torners, ajustadors, electromecànics– fa que les empreses desisteixin de buscar-ne, fet que, d’una banda, confirma la manca de professionals en certs sectors –en aquest cas, especialment en el de fabricació mecànica–, i de l’altra fa que certes empreses perdin oportunitats per créixer i consolidar-se.

Les posicions

Comprenen l’àrea d’Administració posicions com, entre d’altres:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Assistència a Direcció.

En l’Àrea d’Oficis hi incloem posicions com les següents:

 • Torner i operador de fresa.
 • Electricista.
 • Soldador.
 • Mecànic d’automoció.
 • Electromecànic.

En l’Àrea d’Operaris s’hi inclouen les posicions:

 • Operari de neteja i neteja industrial.
 • Operari de logística – mosso de magatzem.
 • Operari de maquinària – maquinista.

A l’Àrea de Vendes hi destaquen:

 • Comercials.
 • Tècnics d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Tècnics d’Atenció al Client.

Gairebé un 40% de contractes indefinits

El 39% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el 2016 han ofert contractació indefinida, mentre que la resta s’ha repartit entre contractes temporals –en les seves diferents modalitats–, i ofertes destinades a autònoms.

Més d’un 80% d’ofertes per a persones de fins a 45 anys

El 81% d’ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el 2016 s’adrecen a persones de fins a 45 anys. Així doncs, continua existint una barrera per a aquells demandants de feina que tenen més de 45 anys, sovint per elements més inercials que no pas els estrictament professionals.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball: serveisrh@cecot.org / 93 736 60 31

Més informació

 


A %d bloguers els agrada això: