Observatori 29

Abril 25, 2019

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat el primer trimestre de 2019.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 29: primer trimestre 2019.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al primer trimestre de 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

1r trimestre 2019 –ofertes de feina

Augment d’un 1,2% de les ofertes de feina

El primer trimestre de 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa del 1,2% respecte del primer trimestre de 2018.

Després de dos primers mesos amb descensos en la gestió d’ofertes de feina –especialment el gener– el mes de març en va registrar un 34% respecte del març de 2018.

En canvi, les disminucions del mes de gener i de febrer respecte l’any anterior van ser del 23% i del 10% respectivament.

En aquest primer trimestre cal tenir en compte la incidència de les festes de Setmana Santa en el calendari –l’any passat van esdevenir-se a finals de març-començaments d’abril.

L’Àrea d’Administració continua al capdavant del rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La de Producció puja a la cinquena posició

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el primer trimestre de 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 27%
Ofertes Àrea Vendes 17%
Ofertes Àrea Logística 11%
Ofertes Àrea Industrial 10%
Ofertes Àrea Producció 8%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 1r trimestre 2019. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

El primer trimestre de 2019, l’Àrea d’Administració ha continuat liderant la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, consolidant-hi la posició capdavantera i assolint més d’un quart del volum total d’ofertes de feina de la Fundació.

L’Àrea de Logística també escala posicions i recupera el 3r lloc que el 2018 va perdre, afegint un punt al percentatge del volum total d’ofertes de feina de l’any anterior fins a arribar a l’11%.

L’Àrea Industrial, al seu torn, recula 4 punts i cau dues posicions respecte de la mitjana del 2018, amb un 10% del total d’ofertes de feina de la Borsa de la Fundació.

L’Àrea de Producció, per la seva banda, torna a formar part de les cinc àrees amb més ofertes de feina, tot i que ho fa amb una entrada discreta: el 8% del total.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el primer trimestre d’aquest 2019:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Assistència a Direcció.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànic.
 • Manteniment industrial.
 • Torner.
 • Soldador.

Àrea Vendes –ocupacions:

 • Comercial – Venedor.
 • Tècnic d’Exportació – Assistent d’Exportació.
 • Tècnic d’Atenció al Client.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Repartidor.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Operaris de producció.
 • Peons de producció.

Els perfils professionals més difícils de trobar

Hem de tornar a destacar la dificultat de moltes empreses de trobar certs perfils professionals en aquestes cinc àrees.

Dificultats en la d’Administració en els perfils amb idiomes més enllà de l’anglès –bàsicament francès i anglès– i amb coneixements de programes informàtics específics de gestió –com ara, SAP o Navision. També, dins d’aquesta àrea, en ocupacions de l’àmbit de les relacions laborals –Seguretat Social, nòmines, etc.

En l’Àrea de Vendes, dificultats per trobar professionals amb idiomes  més enllà de l’anglès –francès, alemany o italià, en funció de la territorialitat del mercat–; amb formació específica en aquesta àrea; i en procediments d’exportació actualitzats –Incoterms.

En la de Logística, transportistes –rutes nacionals i internacionals; xofers amb alguns carnets específics –permís ADR, per exemple; i repartidors –en l’àrea de paqueteria de proximitat.

En la Industrial, mecànics industrials i de manteniment, molt especialment; així com també en altres oficis –electricistes, instal·ladors (aigua, gas…), torners i soldadors, etc.

I en la de Producció, operaris especialitzats i amb la formació requerida per conveni en segons quins sector –en especial, el químic.

33% de contractes indefinits

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 33% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el primer trimestre de 2019 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 15 punts percentuals menys respecte de la mitjana de l’any 2018.

El percentatge restant s’ha repartit entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

 

1r trimestre 2019 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 12,5% en el nombre de CVs

El primer trimestre del 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació ha baixat el 12,5% respecte dels tres primers mesos de 2018.

Nivell formatiu: 44% amb estudis terciaris

El 44% dels CVs gestionats el primer trimestre de 2019 han correspost a persones amb estudis terciaris (a partir de Cicle Formatiu de Grau Superior).

Durant el 2018, la xifra de persones amb estudis terciaris va arribar al 67%, cosa que ens indica que durant el primer trimestre del 2019 hi ha hagut un descens de 13 punts en aquest aspecte.

Gènere: més dones que homes

El 56% dels CVs gestionats a la Borsa el primer trimestre de 2019 han correspost a dones. El 44% restant, a homes.

Al llarg de l’any 2018, la distribució va ser del 59% de dones i el 41% d’homes.

Edat: 58% de CVs en la franja de més de 45 anys

La distribució per edat de les persones que el 1r trimestre de 2019 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 17%.
 • De 30 a 44 anys: 25%.
 • Més de 45 anys: 58%.

L’any 2018, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 14%.
 • De 30 a 44 anys: 41%.
 • Més de 45 anys: 45%.

 

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball. Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


La Renda Bàsica Universal a debat

Juny 19, 2018

El moviment en favor de la renda bàsica universal està guanyant força a tot el món. Els seus defensors argumenten que suposa una fórmula eficaç per combatre la pobresa i crear societats més justes; ara bé, quines en poden ser les conseqüències sobre els preus, els salaris, la productivitat, el creixement econòmic… un debat que promet seguir a l’agenda política i econòmica dels propers anys.

Per això, dins el Cicle de conferències organitzat pel Fòrum Cecot, experts en la matèria debatran sobre aquest tema i les seves implicacions.

Ponents

 • Josep Ginesta | secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Ramon Talamàs | membre del Comitè Executiu de la Cecot i president del Club Cecot Financer i Fiscal
 • Paula Durán | Recerca sobre l’alimentació en contextos vulnerables de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona

La Fundació Cecot Persona i Treball et convida a assistir a aquest acte que se celebrarà el proper 27 de juny a les 19h a la Patronal CecotMés informació

 

Hi col·labora:

LogoClubCecotFinancerFiscal

 


Oberta la convocatòria de subvencions per a l’elaboració de Plans d’Igualtat

Mai 14, 2018

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha obert la convocatòria de subvencions del 2018 per a empreses i entitats d’entre 30 i 250 persones treballadores per a l’elaboració i desenvolupament de plans d’igualtat que fomentin la igualtat efectiva de dones i homes.

Les subvencions, que s’atorguen via concurrència competitiva, seran d’una quantia màxima de 9.000 euros, en funció de de la plantilla de l’empresa i la puntuació de la proposta.

 

Les propostes presentades han de contenir un diagnòstic de situació de l’entitat, l’elaboració del pla i la primera fase d’implantació del mateix.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 23 de maig de 2018. Les sol·licituds s’han de presentar a la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Per a més informació: convocatòria

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte consulta a l’assessor: 

Pere Ejarque | Assessorament en Responsabilitat Social
Tel. 93 736 11 00 | responsabilitatsocial@cecot.org | Hores concertades | GRATUÏT PER A SOCIS


PartnerShop una eina de fidelització pels responsables de Recursos Humans

Abril 24, 2018

En aquests temps en què les empreses disposen de molt poc marge per a pujades salarials es fa necessari buscar solucions imaginatives que ajudin als seus empleats a millorar la seva retribució, cobrant cada vegada més importància el desenvolupament d’estratègies retributives que atreguin, mantinguin i motivin als millors professionals.

Dins dels models de retribució flexible com a forma vàlida de recompensar en espècie als treballadors, els descomptes especials a empleats en oci, cultura i consum guanyen cada vegada més rellevància, permetent oferir un ampli ventall de beneficis socials que els empleats poden contractar voluntàriament.

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a vendre més i alhora, oferir solucions perquè puguin oferir models de retribució flexible als seus empleats, la Cecot ha engegat el Servei online de compra col·lectiva ParnetShop, on totes les i els empleats i col·laboradors de les empreses associades, una vegada registrats, poden gaudir de promocions i descomptes exclusius de fins al 80%.

Perquè pugueu comunicar-ho internament, posem a la vostra disposició una circular informativa on podreu incorporar el logotip de l’empresa per personalitzar la informació.

Per a més informació podeu contactar amb el Departament d’Acords i Descomptes de la Cecot, trucant al telèfon 93 736 60 00, o enviant un mail a acordsidescomptes@cecot.org


Observatori de l’actualitat laboral 15, 2n trimestre 2015

Juliol 28, 2015

La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe trimestral de l’Observatori de l’Actualitat Laboral, aquest corresponent al segon trimestre del 2015.

FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 15: Segon trimestre de 2015

Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu d’oferir les dades percentuals del segon trimestre quant als moviments d’ofertes i demandes de feina en la Borsa de Treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’aquest mateix trimestre d’anys anteriors.

Així mateix, hi constatem quines són les àrees d’activitat amb més presència en les ofertes de feina de la Borsa de Treball i també les posicions que se’n deriven.

En primer terme, analitzem el mes de juny.

Les ofertes augmenten un 40% respecte del juny del 2014.

El del 2015 ha estat el millor juny dels últims cinc anys quant al nombre d’ofertes tramitades a la borsa de treball, que han augmentat un 40% respecte de l’any anterior i un 65% respecte de la dada de 2011. En qualsevol cas, la xifra de juny és la millor, a gran distància, dels últims cinc anys.

Els CV també augmenten: un 34%.

En la mateixa línia, els CV també augmenten de manera molt significativa respecte del mateix que l’any anterior, un 34%, recuperant la tendència de junys anteriors, que s’havia trencat el 2014. Així, la xifra total de CV nous és la tercera millor dels últims mesos de juny.

El 54% dels CV són de dones, el 46% d’homes.

Dels CV tramitats durant el juny, un 54% corresponen a dones, mentre que els homes en representen el 46% restant.

El 29,2% dels CV tramitats corresponen a persones a partir de 45 anys.

Més del 70% de persones que han gestionat el CV amb la Cecot durant el mes de juny tenen menys de 45 anys. El percentatge de persones a partir de 45 anys que confien el seu CV al servei d’intermediació laboral de la Cecot no arriba al 30%.

Al segon trimestre de 2015, les ofertes pugen un 32% respecte del mateix trimestre de l’any passat.

El segon trimestre consolida la tendència ja apuntada en el primer: el nombre d’ofertes de feina augmenta. Tanmateix, si en el trimestre anterior l’augment va ser poc significatiu –menys d’un punt percentual– en aquest la pujada ha estat d’un 32% respecte de l’anterior.

Els CV també augmenten: un 28%.

Quants als CV, la pujada respecte del trimestre anterior és, també, molt rellevant: un 28%. En aquest sentit, la xifra absoluta de CV del segon trimestre de 2015 és la tercera dada més alta dels últims anys, només superada pels anys 2012 i 2013.

El 55% dels CV són d’homes, el 45% de dones.

Dels CV tramitats durant aquest segon trimestre, un 55% corresponen a homes, mentre que les dones en representen el 45% restant. Prenent com a referència el trimestre, doncs, s’inverteix la proporció entre homes i dones que s’havia donat al mes de juny.

El 32,6% dels CV tramitats corresponen a persones a partir de 45 anys.

Al voltant del 70% de persones que han gestionat el CV amb la Cecot durant el segon trimestre tenen menys de 45 anys. El percentatge de persones a partir de 45 anys que confien el seu CV al servei d’intermediació laboral de la Cecot és de, gairebé, el 33%. Així, prenent com a referència el trimestre, el percentatge de persones a partir de 45 anys repunta a l’alça respecte de les dades de juny.

De CV de persones de més de 45 anys, el 66% corresponen a homes i el 34% a dones.

En la franja d’edat de més de 45 anys, el 66% dels CV corresponen a homes, mentre que el 34% pertanyen a dones. En aquesta proporció, doncs, hi veiem un augment de més de deu punts respecte de la proporció homes/dones segons les dades d’edat globals.

Àrees d’activitat amb més ofertes de feina al 2n trimestre de 2015

Analitzem el quadre següent:

2

 

 

Administració i Oficis, un terç del total de posicions.

Les àrees d’Administració i d’Oficis representen un terç del conjunt de les ofertes de feina del segon trimestre d’aquest any. Els percentatges, doncs, són molt similars als del trimestre anterior –en aquell cas suposaven un 36 per cent, ara un 34–, amb la qual cosa podem parlar d’una tendència consolidada.

És a dir, al primer trimestre del 2015, la irrupció dels oficis en la segona posició com a tipus de feina més sol·licitada per les empreses s’ha mantingut.

L’àrea Comercial continua al tercer lloc amb un 10%.

L’àrea comercial manté el percentatge de representació en un 10% del total.

Comprenen l’àrea d’Administració posicions com, entre d’altres:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Administració del Departament Laboral.
 • Administració del Departament Comptable.

En l’àrea d’Oficis hi incloem posicions com les següents:

 • Torner i operador de fresa.
 • Electricista.
 • Soldador.
 • Fontaner.
 • Electromecànic.

En l’àrea Comercial hi ha representades posicions com Agent Comercial, Venedor i Tècnic d’Exportació.

Hem de continuar consignant, per últim, l’enorme atomització de les posicions a banda de les tres àrees esmentades.

 

Adjuntem l’observatori en format pdf

Observatori de l’actualitat laboral 15 (juliol 2015)


Observatori de l’actualitat laboral 14

Abril 10, 2015

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe trimestral de l’Observatori de l’Actualitat Laboral, aquest corresponent al primer trimestre del 2015.

FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 14: Primer Trimestre de 2015

Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu d’oferir les dades del primer trimestre quant als moviments d’ofertes i demandes de feina en la Borsa de Treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’aquest mateix trimestre d’anys anteriors.

Així mateix, hi constatem quines són les àrees d’activitat amb més presència en les ofertes de feina de la Borsa de Treball i també les posicions que se’n deriven.

Ofertes i demandes, els primers trimestres (període 2010 – 2015)

Analitzem el quadre següent:

21

Dues primeres consideracions, ben significatives: el repunt a l’alça del nombre d’ofertes que es va donar el primer trimestre del 2014 –138, respecte de les 94 del primer trimestre del 2013– s’ha confirmat aquest primer trimestre del 2015, amb un total de 140 ofertes de feina. I el descens del nombre de currículums –308 demandes aquest primer trimestre del 2015– respecte dels últims cinc primers trimestres és molt rellevant, atès que aquest indicador ha caigut més d’un cinquanta per cent.

Ofertes

Hem de destacar molt positivament el nombre de sol·licituds tramitades el mes de març (55 ofertes), la millor dada de l’any 2015 –gener, 32 ofertes i febrer, 53– i també la millor dels últims set anys –2009 (52), 2010 (46), 2011 (43), 2012 (43), 2013 (24) i 2014 (43).

En aquest sentit, cal tenir present que és el març el mes que, habitualment, estableix una tendència més definitòria del que vindrà la resta de l’any. Així doncs, augurem uns bons segon i tercer trimestres per a aquest 2015 quant al nombre d’ofertes de feina.

En qualsevol cas, no hem de deixar de recordar que les xifres d’ofertes de feina corresponents al període precrisi (2008, 2007, 2006…) giraven al voltant les 500 posicions al mes –1500 al trimestre, doncs–, ara mateix encara molt lluny de ser assolides.

Demandes

Al seu torn, les dades referents a les demandes, com hem dit, reflecteixen un descens molt acusat del nombre de currículums, més d’un 50 per cent respecte dels anteriors quatre primers trimestres, entre l’any 2011 i el 2014.

Apuntem dues consideracions sobre aquest fet. La primera és la constatació del descens en la destrucció d’ocupació, amb la qual cosa moltes de les persones que són a l’atur hi són de fa molts mesos –en molts casos estem parlant d’aturats de llarga durada– i   per tant els seus CVs no s’introdueixen de nou a la nostra base de dades.

La segona, de caràcter més intern de la nostra Borsa de Treball, és que en aquestes dades no es comptabilitzen les actualitzacions curriculars –que són molt freqüents–, sinó únicament els CV nous que arriben a la nostra organització.

Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 1r trimestre de 2015

Analitzem el quadre següent:

5555

Les àrees d’Administració i d’Oficis suposen més d’un terç del conjunt de les ofertes de feina del primer trimestre d’aquest any. En el cas de l’àrea d’Administració, que ocupa la primera posició, no és estrany: en els últims trimestres i anys ha estat l’àrea amb més ofertes de feina. La segona posició que ocupen els oficis, però, sí que suposa una gran novetat: des del 2008 –inici de la crisi– aquesta àrea no havia tret el cap en les primeres posicions de les dades estadístiques de la Fundació. Si aquesta situació es confirma en trimestres pròxims, caldrà parlar de canvi de tendència molt significatiu.

Comprenen l’àrea d’Administració posicions com, entre d’altres:

 • Auxiliar d’Administració.
 • Administració del Departament Laboral.
 • Administració del Departament Comptable.

En l’àrea d’Oficis hi incloem posicions com les següents:

 • Torner.
 • Electricista.
 • Soldador.
 • Polidor.
 • Electromecànic.

En l’àrea Comercial hi ha representades posicions com Agent Comercial, Venedor i Tècnic d’Exportació.

Volem consignar, per últim, l’enorme atomització de les posicions a banda de les tres àrees esmentades. A la Borsa de Treball de la Cecot s’hi troba gairebé de tot: Àrea d’Atenció al Client –dependents de comerç, recepcionistes, etc. –, Àrea de Serveis a les Persones –estètica, docents, etc.–, Àrea de Logística –mosso de magatzem, responsable logístic, etc.–…

 

Adjuntem l’observatori en format pdf

Observatori de l’actualitat laboral 14 (abril 2015) 

 

 


Videocurrículum pro

Març 26, 2014

Fundació Cecot Persona i Treball presenta al Canal Terrassa el videocurrículum pro. Nova estrategia de recerca de feina.


Nou estudi a l’Observatori de l’actualitat laboral

Març 12, 2014

Ja està disponible, en l’apartat Observatori de l’Actualitat Laboral del nostre blog, el nou estudi ” Polítiques i mesures per a fomentar el retorn: gestionar el capital humà en un context d’emigració”

Per accedir a l’estudi cliqueu aquí

 

 


el català, llengua digital a l’empresa

Març 10, 2014

image001El pròxim 12 de març a les 12 del migdia, al  Mobile World Centre Barcelona, tindrà lloc la jornada “el català, llengua digital a l’empresa”


Corresponsables

Març 7, 2014

corresponsables

Ahir, en l’acte més representatiu de la RSE, celebrat a la torre AGBAR de Barcelona, Anna Delclòs va fer una ponència sobre valor compartit.


%d bloggers like this: