Observatori 35

Novembre 30, 2020

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de l’Observatori de l’Actualitat Laboral corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat durant el tercer trimestre de 2020.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 35: tercer trimestre de 2020.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al tercer trimestre de 2020 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les persones usuàries de la mateixa.


3r trimestre 2020 –ofertes de feina

Descens d’un 41% respecte de les ofertes del 2n trimestre i d’un 49% respecte del 3r trimestre del 2019

Quadre 1: comparativa ofertes de feina (trimestral).
Font: Borsa de Treball de la Cecot.

Al tercer trimestre de 2020 s’ha produït un descens d’un 41% del nombre d’ofertes de feina gestionades a la borsa de treball respecte del 2n trimestre de l’any.

Respecte del 3r trimestre de 2019, s’ha produït també un descens quant al nombre d’ofertes tramitades, en aquest cas del 49%.

És important consignar l’impacte de la COVID-19 en la gestió de les ofertes de feina. En aquest sentit, però, cal destacar que la borsa de treball no s’ha aturat en cap moment i que, malgrat la reculada, la seva activitat d’intermediació s’ha mantingut en tot moment.

L’Àrea Industrial i l’Àrea d’Administració, amb un 30% del total, les que generen més ofertes de feina

Per analitzar quines han estat les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el tercer trimestre de 2020, analitzem el quadre següent:

Quadre 2: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 3r trimestre 2020. En percentatge.
Font: Borsa de Treball de la Cecot.

El tercer trimestre de 2020, l’Àrea Industrial i l’Àrea d’Administració han liderat conjuntament la Borsa de Treball com a àrees que generen més ofertes de feina, enfilant-se fins al 30.%

En tercera posició s’ha situat l’Àrea de Logística, amb un 9% del total d’ofertes.

L’Àrea de Vendes i Màrqueting, i l’Àrea de Producció han arribat al 7% del total d’ofertes gestionades el 3r trimestre.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, han tingut més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el tercer trimestre d’aquest 2020:

Àrea Industrial –ocupacions:
• Electromecànica.
• Manteniment industrial.
• Torneria.
• Soldadura.

Àrea d’Administració –ocupacions:
• Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
• Personal tècnic d’Administració.
• Administració de Personal.

Àrea de Logística –ocupacions:
• Xofers –nacionals i internacionals.
• Personal repartidor.

Àrea Vendes i Màrqueting –ocupacions:
• Comercial – Vendes.
• Personal d’Exportació.
• Personal de Màrqueting.

Àrea de Producció –ocupacions:
• Personal Operari de producció.
• Peonatge de producció.

23% de contractes indefinits, 7 punts més respecte del segon trimestre

Quadre 3: Percentatge d’ofertes amb contractes indefinits.
                     Font: Borsa de Treball de la Cecot.

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 23% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot el tercer trimestre de 2020 han ofert contractació indefinida, xifra que suposa 7 punts percentuals més respecte del segon trimestre.

I com podem veure, respecte del primer trimestre ha disminuït d’una forma considerable, tot i que comencen a repuntar els contractes indefinits. Considerem que la causa principal ha estat la causa de la pandèmia mundial, que sobretot ha afectat en termes laborals i econòmics a més de sanitaris, socials, etc.

Seguint amb els contractes, el percentatge restant s’ha repartit entre contractes temporals –la majoria– i en ofertes destinades a autònoms.

3r trimestre 2020 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 12% en el nombre de CVs respecte del 2n trimestre i augment d’un 18% respecte del 3r trimestre de 2019

Quadre 4: comparativa demandes de feina (trimestral).
Font: Borsa de Treball de la Cecot.

Durant el tercer trimestre del 2020 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació ha baixat un 12% respecte del segon trimestre de l’any.

Respecte del 3r trimestre de 2019, el nombre de CVs ha augmentat, en aquest cas d’un 18%.

És important consignar l’impacte de la COVID-19 en la gestió de les demandes de feina. En aquest sentit, però, cal destacar que la borsa de treball no s’ha aturat en cap moment i que, malgrat la reculada, la seva activitat d’intermediació s’ha mantingut en tot moment.

Nivell formatiu: 57% amb estudis terciaris

Quadre 5: formació dels demandants de feina 3r trimestre 2020.
Font: Borsa de Treball de la Cecot.

El 57% dels CVs gestionats durant el tercer trimestre de 2020 han estat de persones amb estudis terciaris (Cicles Formatius de Grau Superior i estudis universitaris).

El segon trimestre de l’any, aquesta xifra va representar el 56%.

Gènere: 66% dones – 34% homes

Quadre 6: gènere dels demandants de feina 3r trimestre 2020.
Font: Borsa de Treball de la Cecot.

El 66% dels CVs gestionats a la Borsa el tercer trimestre de 2020 han correspost a dones. El 34% restant, a homes.

El segon trimestre, la distribució va ser del 59% de dones i el 41% d’homes.

Edat: 35% de CVs en la franja de més de 45 anys

Quadre 7: distribució per edats dels demandants de feina 3r trimestre 2020.
Font: Borsa de Treball de la Cecot.

La distribució per edat de les persones que el tercer trimestre de 2020 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

• De 16 a 29 anys: 34%.
• De 30 a 44 anys: 31%.
• Més de 45 anys: 35%.

Al segon trimestre, els percentatges van ser els següents:

• De 16 a 29 anys: 17%.
• De 30 a 44 anys: 52%.
• Més de 45 anys: 31%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada número 0900000039.

C/Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona. https://g.page/CecotEmpresarial?share

personaitreball@cecot.org

93 736 60 31.

Més informació a:

http://www.facebook.com/cecotpersonaitreball

https://www.linkedin.com/groups/4301733/


Observatori 34

Juliol 30, 2020

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat el segon trimestre de 2020.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 34: segon trimestre de 2020.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al segon trimestre de 2020 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

2n trimestre 2020 –ofertes de feina

Descens d’un 11% respecte de les ofertes del 1r trimestre del 2020 i d’un 13% respecte del 2n trimestre del 2019

Al segon trimestre de 2020 s’ha produït un descens d’un 11% del nombre d’ofertes de feina gestionades a la borsa de treball respecte del 1r trimestre de l’any.

Respecte del 2n trimestre de 2019, s’ha produït també un descens quant al nombre d’ofertes tramitades, en aquest cas del 13%.

És important consignar l’impacte de la COVID-19 en la gestió de les ofertes de feina. En aquest sentit, però, cal destacar que la borsa de treball no s’ha aturat en cap moment i que, malgrat la reculada, la seva activitat d’intermediació s’ha mantingut en tot moment.

L’Àrea Industrial, amb un 28% del total, agafa el relleu de l’Àrea d’Administració com a àrea amb més ofertes de feina

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el segon trimestre de 2020, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Industrial 28%
Ofertes Àrea Administració 19%
Ofertes Àrea Logística 10%
Ofertes Àrea Vendes  i Màrqueting 9%
Ofertes Àrea Producció 8%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 2n trimestre 2020. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

El segon trimestre de 2020, l’Àrea Industrial ha liderat la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, enfilant-se fins al 28% del total i augmentant 13 punts el seu percentatge respecte del trimestre anterior.

L’Àrea d’Administració, amb un 19% del total d’ofertes de feina del segon trimestre, perd 16 punts respecte del primer i abandona el lideratge després de molts trimestres consecutius fent-ho.

En tercera posició se situa l’Àrea de Logística amb un 10% del total d’ofertes, escalant una posició respecte del trimestre anterior, tot i que mantenint-se amb el mateix percentatge del total.

L’Àrea de Vendes i Màrqueting, al seu torn, perd 1 punt respecte del trimestre anterior i se situa amb un 9% del total d’ofertes gestionades al 2n trimestre.

I l’Àrea de Producció, malgrat l’augment d’1 punt (del 7 per cent del total, passa al 8 per cent) respecte del primer trimestre, continua en la cinquena posició.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el segon trimestre d’aquest 2020:

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Personal tècnic d’Administració.
 • Administració de Personal.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea Vendes i Màrqueting –ocupacions:

 • Comercial – Vendes.
 • Personal d’Exportació.
 • Personal de Màrqueting.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

16% de contractes indefinits, 20 punts menys respecte del primer trimestre

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 16% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot el segon trimestre de 2020 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 20 punts percentuals menys respecte del primer trimestre.

El percentatge restant va repartir-se entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

2n trimestre 2020 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 7% en el nombre de CVs respecte del 1r trimestre de 2020 i augment d’un 35% respecte del 2n trimestre de 2019

Durant el segon trimestre del 2020 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació ha baixat un 7% respecte del primer trimestre de l’any.

Respecte del 2n trimestre de 2019, el nombre de CVs ha augmentat, en aquest cas d’un 35%.

És important consignar l’impacte de la COVID-19 en la gestió de les demandes de feina. En aquest sentit, però, cal destacar que la borsa de treball no s’ha aturat en cap moment i que, malgrat la reculada, la seva activitat d’intermediació s’ha mantingut en tot moment.

Nivell formatiu: 56% amb estudis terciaris

El 56% dels CVs gestionats durant el segon trimestre de 2020 han estat de persones amb estudis terciaris (Cicles Formatius de Grau Superior i estudis universitaris).

El primer trimestre de l’any, aquesta xifra va representar el 57%.

Gènere: 59% dones – 41% homes

El 59% dels CVs gestionats a la Borsa el segon trimestre de 2020 han correspost a dones. El 41% restant, a homes.

El primer trimestre, la distribució va ser del 58% de dones i el 42% d’homes.

Edat: 52% de CVs en la franja de 30 a 44 anys

La distribució per edat de les persones que el 2n trimestre de 2020 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 17%.
 • De 30 a 44 anys: 52%.
 • Més de 45 anys: 31%.

El primer trimestre, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 18%.
 • De 30 a 44 anys: 36%.
 • Més de 45 anys: 46%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


Observatori 33

Abril 8, 2020

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat el primer trimestre de 2020.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 33: primer trimestre 2020.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al primer trimestre de 2020 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

1r trimestre 2020 –ofertes de feina

Igual nombre d’ofertes de feina respecte del 4t trimestre del 2019 i augment del 7% respecte del 1r trimestre del 2019

Al primer trimestre de 2020 s’han gestionat el mateix nombre d’ofertes de feina respecte del quart trimestre de 2019.

Respecte del 1r trimestre de 2019, el 1r trimestre de 2020 ha experimentat un augment del nombre d’ofertes de feina d’un 7%.

És important consignar que les dues últimes setmanes del març de 2020 l’activitat de la borsa de treball de la Fundació s’ha reduït gairebé del tot, tant en ofertes de feina com en currículums, arran de la pandèmia per la COVID-19.

L’Àrea d’Administració continua al capdavant del rànquing dels sectors amb més ofertes de feina, un 12% més respecte de la mitjana de l’any anterior.

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el primer trimestre de 2020, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 35%
Ofertes Àrea Industrial 15%
Ofertes Àrea Vendes  i Màrqueting 10%
Ofertes Àrea Logística 8%
Ofertes Àrea Producció 7%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 1r trimestre 2020. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

 El primer trimestre de 2020, l’Àrea d’Administració ha continuat liderant la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, enfilant-se fins al 35% del total i augmentant 12 punts el seu percentatge respecte de la mitjana de l’any anterior.

L’Àrea Industrial, al seu torn, gairebé iguala la seva presència respecte de la mitjana de l’any anterior, amb un 15% del total d’ofertes de feina del primer trimestre (el 2019, el 16% de les ofertes de feina va correspondre a aquesta àrea).

En tercera posició se situa l’Àrea de Vendes i Màrqueting, amb un 10% del total d’ofertes. Malgrat d’escalar una posició respecte de la mitjana de l’any anterior, en aquest primer trimestre aquesta àrea perd 3 punts respecte del 2019.

L’Àrea de Logística, al seu torn, perd 4 punts respecte de la mitjana del 2019 i se situa amb un 8% del total d’ofertes gestionades per la Borsa de Treball al llarg del primer trimestre del 2020.

I l’Àrea de Producció en perd 4, de punts, respecte de la mitjana de l’any anterior i se situa amb el 7% del total d’ofertes de feina tramitades els tres primers mesos d’aquest 2020.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el primer trimestre d’aquest 2020:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Personal tècnic d’Administració.
 • Administració de Personal.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea Vendes i Màrqueting –ocupacions:

 • Comercial – Vendes.
 • Personal d’Exportació.
 • Personal de Màrqueting.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

36% de contractes indefinits, un 22% més respecte de la mitjana del 2019

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 36% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot el primer trimestre de 2020 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 22 punts percentuals més respecte de la mitjana del 2019, d’un 14%.

El percentatge restant va repartir-se entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

1r trimestre 2020 –demandes de feina (CVs)

Augment d’un 21% en el nombre de CVs respecte del 4t trimestre de 2019 i d’un 9% respecte del 1r trimestre de 2019

Al primer trimestre del 2020 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació ha augmentat un 21% respecte del quart trimestre de 2019.

Respecte del 1r trimestre de 2019, el nombre de CVs també ha augmentat, en aquest cas d’un 9%.

És important tornar a consignar que les dues últimes setmanes del març de 2020 l’activitat de la borsa de treball de la Fundació s’ha reduït gairebé del tot, tant en ofertes de feina com en currículums, arran de la pandèmia per la COVID-19.

Nivell formatiu: 57% amb estudis terciaris

El 57% dels CVs gestionats durant el primer trimestre de 2020 han estat de persones amb estudis terciaris (Cicles Formatius de Grau Superior i estudis universitaris).

L’any 2019, aquesta xifra va representar el 48%.

Gènere: 58% dones – 42% homes

El 58% dels CVs gestionats a la Borsa el primer trimestre de 2020 han correspost a dones. El 42% restant, a homes.

L’any 2019, la distribució va ser del 56% de dones i el 44% d’homes.

Edat: 46% de CVs en la franja de més de 45 anys

La distribució per edat de les persones que el 1r trimestre de 2020 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 18%.
 • De 30 a 44 anys: 36%.
 • Més de 45 anys: 46%.

L’any 2019, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 18%.
 • De 30 a 44 anys: 34%.
 • Més de 45 anys: 48%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


Càpsules àudiovisuals FPiT

Març 23, 2020

Des de la Fundació Cecot Persona i Treball estem gravant una sèrie de vídeos sobre el procés de cerca de feina.

Els hem anomenat “Càpsules audiovisuals per a la recerca de feina”.

Podeu veure els primers clicant al damunt de cada enllaç:

Càpsula 1

Càpsula 2

Càpsula 3

Càpsula 4

Càpsula 5


Març 19, 2020

89552050_10158184510404846_6339776031347441664_o


Observatori 32

gener 31, 2020

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat de l’any 2019.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 32: xifres de l’any 2019

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades globals de l’any 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

2019 –ofertes de feina

Augment d’un 21% de les ofertes de feina

El 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Fundació del 21% respecte de l’any 2018.

Per trimestres, tots quatre van experimentar pujades quant a nombre d’ofertes de feina: l’1,2% el primer trimestre; el 7,5% el segon; el 76% el tercer; i el 22,4% el quart. L’augment espectacular al tercer trimestre (un 76%) s’explica per uns mesos de juliol i setembre extraordinaris.

L’Àrea d’Administració lidera el rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La Industrial i la Logística comparteixen el segon lloc

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 23%
Ofertes Àrea Industrial 15%
Ofertes Àrea Logística 15%
Ofertes Àrea Vendes 12%
Ofertes Àrea Producció 10%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. Any 2019. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

El 2019, l’Àrea d’Administració es va tornar a situar com la que més ofertes de feina va generar a la Borsa de Treball amb un 23% del total, consolidant el lideratge aconseguit els últims anys.

L’Àrea Industrial va continuar en la segona posició, en aquesta ocasió igualada amb l’Àrea de Logística, totes dues amb un 15% de les ofertes de feina gestionades per la Fundació. Cal consignar l’augment de 5 punts percentuals d’aquesta última, la Logística, respecte del 2018.

L’Àrea de Vendes, amb un 12% del total d’ofertes de feina, va baixar una posició respecte del 2018 i va ser quarta. Això sí, aconseguint el mateix percentatge que l’exercici anterior.

Per últim, l’Àrea de Producció va ser cinquena, amb un 10% del total de les ofertes de feina de la Borsa de Treball. L’any anterior aquesta àrea no apareixia en les cinc primeres posicions.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Assistència a Direcció.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea Vendes –ocupacions:

 • Comercial.
 • Personal tècnic d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Personal Tècnic d’Atenció al Client.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

 

Els perfils professionals més difícils de trobar

El 2019 va continuar la dificultat de moltes empreses de trobar certs perfils professionals en aquestes cinc àrees.

En la d’Administració les dificultats van ser en els perfils polivalents, amb idiomes més enllà de l’anglès (francès i alemany) i amb coneixements de programes informàtics específics de gestió (com ara SAP, Navision, o programari específic de comptabilitat i nòmines).

En la Industrial, les dificultats es van concentrar en els oficis (electricistes, instal·ladors, etc.) i en ocupacions relacionades amb la mecànica industrial, el manteniment mecànic i la fabricació mecànica.

En la de Logística, la dificultat va raure en la disponibilitat de transportistes tant nacionals com internacionals, conductors amb alguns carnets específics (ADR, per exemple) i en persones per a dur a terme repartiment de proximitat.

En l’Àrea de Vendes les dificultats van ser per trobar comercials amb idiomes (en funció del mercat), amb formació específica en aquesta àrea i amb disponibilitat per desplaçar-se.

I en l’Àrea de Producció el més complicat va ser la disponibilitat de personal per a torns de cap de setmana o nocturns.

A aquestes cinc àrees, hi cal sumar la d’Informàtica. Així, perfils tècnics de programari (en diferents llenguatges) i de maquinari (una ocupació que requereix gran versatilitat) van ser molt buscats i les empreses van tenir enormes dificultats per incorporar-ne.

14% de contractes indefinits

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 14% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el 2019 van oferir contractació indefinida, 34 punts percentuals menys que l’any 2018.

El percentatge restant es va repartir entre contractes temporals (la immensa majoria), i en ofertes destinades a autònoms.

 

2019 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 9% en el nombre de CVs

L’any 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació va baixar el 9% respecte del 2018.

Nivell formatiu: 48% amb estudis terciaris

El 48% dels CVs gestionats el 2019 van correspondre a persones amb estudis superiors (a partir de Cicle Formatiu de Grau Superior), percentatge que va caure en 19 punts respecte del de l’any anterior.

El 2018, el percentatge de CVs gestionats amb estudis terciaris va ser del 67%.

Gènere: més dones que homes

El 56% dels CVs gestionats a la Borsa corresponien a dones. El 44% restant, a homes.

L’any 2018, la distribució va ser del 59% de dones i el 41% d’homes.

Edat: els CVs de persones de més de 45 anys, majoritaris, el 48%

La distribució per edat de les persones que van gestionar el CV a la Borsa de Treball va ser la següent:

 • De 16 a 29 anys: 18%.
 • De 30 a 44 anys: 34%.
 • Més de 45 anys: 48%.

L’any 2018, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 14%.
 • De 30 a 44 anys: 41%.
 • Més de 45 anys: 45%.

 

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

 

Més informació a:


Observatori 31

Novembre 13, 2019

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat el tercer trimestre de 2019.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 31: tercer trimestre 2019.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al tercer trimestre de 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

3r trimestre 2019 –ofertes de feina

Augment d’un 76% de les ofertes de feina respecte del 3r trimestre del 2018 i del 23% respecte del 3r trimestre del 2017

El tercer trimestre de 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa del 76% respecte del tercer trimestre de 2018.

Respecte del 3r trimestre de 2017, el 3r trimestre de 2019 va experimentar un augment del nombre d’ofertes de feina d’un 23%.

L’increment del 2019 respecte del 2018 s’explica per uns mesos de setembre i d’agost en què el 2019 es va més que doblar el nombre d’ofertes de feina del 2018, mentre que el juliol del 2019, també molt bo, va augmentar el 36% el nombre d’ofertes de feina respecte del de 2018.

L’increment del 2019 respecte del 2017, més modest però també molt rellevant, s’explica pels increments de més del 30% en el nombre d’ofertes de feina els mesos de juliol i setembre de 2019 respecte dels de 2017. L’agost de 2019, en canvi, va patir un retrocés de les ofertes de feina d’un 20% respecte de l’agost de 2017.

L’Àrea d’Administració continua al capdavant del rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La Industrial continua a la segona posició

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el tercer trimestre de 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 23%
Ofertes Àrea Industrial 16%
Ofertes Àrea Logística 13%
Ofertes Àrea Vendes  i Màrqueting 12%
Ofertes Àrea Producció 11%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 3r trimestre 2019. En percentatge.

Font: Borsa de Treball de la Cecot

El tercer trimestre de 2019, l’Àrea d’Administració ha continuat liderant la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, augmentant  1 punt el seu percentatge respecte del trimestre anterior.

L’Àrea Industrial, al seu torn, consolida la presència d’estudis anteriors tot i disminuir 2 punts respecte de l’Observatori anterior, continuant al segon lloc de les àrees amb més ofertes de feina.

L’Àrea de Logística guanya una posició respecte del trimestre anterior i s’enfila fins a la tercera posició, incrementant 3 punts respecte del 2n trimestre.

Les ofertes de feina de l’Àrea de Vendes i Màrqueting i les de l’Àrea de Producció suposen un 12 i un 11 per cent respectivament del total i completen els cinc primers llocs de les posicions gestionades per la Borsa de Treball de la Fundació.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el tercer trimestre d’aquest 2019:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Personal tècnic d’Administració.
 • Administració de Personal.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea Vendes i Màrqueting –ocupacions:

 • Comercial – Vendes.
 • Personal tècnic d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Personal de Màrqueting.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

28% de contractes indefinits, un 3% més respecte del segon trimestre

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 28% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot el tercer trimestre de 2019 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 3 punts percentuals més respecte de les del segon trimestre.

El percentatge restant va repartir-se entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

3r trimestre 2019 –demandes de feina (CVs)

Augment d’un 25% en el nombre de CVs respecte del 3r trimestre de 2018 i disminució d’un 8% respecte del 3r trimestre de 2017

Al tercer trimestre del 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació va augmentar un 25% respecte del tercer trimestre de 2018.

Respecte del 3r trimestre de 2017, el nombre de CVs del 3r trimestre de 2019 va disminuir un 8%.

L’augment de CVs del 3r trimestre de 2019 respecte del de 2018 s’explica per un augment del 70% de CV el mes de setembre de 2019 respecte del de 2018.

El descens de CVs del 3r trimestre de 2019 respecte del de 2017 s’explica, bàsicament, perquè el 2017 el nombre de CVs gestionats durant el mes d’agost va ser un 25% superior respecte del mes d’agost d’aquest 2019.

Nivell formatiu: 49% amb estudis terciaris

El 49% dels CVs gestionats el tercer trimestre de 2019 han correspost a persones amb estudis terciaris (Cicles Formatiu de Grau Superior i estudis universitaris).

El segon trimestre de 2019, la xifra de persones amb estudis terciaris era del 32%, la qual cosa suposa un 17% més de CVs amb estudis terciaris al 3r trimestre respecte del segon.

Gènere: 64% dones – 36% homes

El 64% dels CVs gestionats a la Borsa el tercer trimestre de 2019 han correspost a dones. El 36% restant, a homes.

Al segon trimestre, la distribució va ser del 58% de dones i el 42% d’homes. Es constata, doncs, un augment de sis punts en el nombre de CVs de dones.

Edat: 48% de CVs en la franja d’entre 30 i 44 anys

La distribució per edat de les persones que el 3r trimestre de 2019 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 29%.
 • De 30 a 44 anys: 48%.
 • Més de 45 anys: 23%.

El segon trimestre, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 8%.
 • De 30 a 44 anys: 38%.
 • Més de 45 anys: 54%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


Renovem la inclusió al Cens d’entitats de foment del català

Agost 2, 2019

 

 

 

 

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) ha renovat la inclusió al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, de la Generalitat de Catalunya.

El Cens, que es va constituir el 2002, agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació.

Així, FPiT continua apostant pel català com a llengua de trobada tant per a les relacions al si de les empreses com a per a les comunicacions entre empreses i clients.

Per a la Cecot, la Responsabilitat Social Corporativa és un element clau. I dins d’aquest àmbit hi inclou el foment de la llengua catalana. Així, l’assessorament Cecot sobre l’RSC comprèn aquelles consultes entorn la llengua que puguin formular les empreses associades a la patronal i tot un seguit de recursos a disposició de les organitzacions amb la finalitat de promoure l’ús del català.


Observatori 30

Agost 1, 2019

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat el segon trimestre de 2019.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 30: segon trimestre 2019.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al segon trimestre de 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

2n trimestre 2019 –ofertes de feina

Augment d’un 10% de les ofertes de feina respecte del 1r trimestre del 2019 i del 7,5% respecte del 2n trimestre del 2018

El segon trimestre de 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa del 10% respecte del primer trimestre de 2019.

Aquest increment s’explica, bàsicament, de la mà d’un mes de juny amb un important nombre de sol·licituds de personal.

Respecte del mateix trimestre, però de l’any anterior, l’augment de les ofertes de feina va ser del 7,5%.

Justament respecte del 2n trimestre de 2018, es va produir una pujada del 34% d’ofertes de feina a l’abril, un descens del 17% al maig, i altra vegada un augment, en aquest cas del 12%, al juny.

L’Àrea d’Administració continua al capdavant del rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La Industrial torna a la segona posició

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el segon trimestre de 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 22%
Ofertes Àrea Industrial 18%
Ofertes Àrea Vendes 12%
Ofertes Àrea Logística 10%
Ofertes Àrea Producció 10%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 2n trimestre 2019. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot.

El segon trimestre de 2019, l’Àrea d’Administració ha continuat liderant la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, malgrat que ha vist reduït 5 punts el seu percentatge respecte del trimestre anterior.

L’Àrea Industrial, al seu torn, recupera la presència d’estudis anteriors i augmenta 8 punts respecte de l’Observatori anterior, posicionant-se al segon lloc de les àrees amb més ofertes de feina.

L’Àrea de Vendes perd pistonada i recula 5 punts respecte del primer trimestre, situant-se a la tercera posició.

Per últim, tant les ofertes de feina de l’Àrea de Logística com les de l’Àrea de Producció suposen un 10% del total i completen els cinc primers llocs de les posicions gestionades per la Borsa de Treball de la Fundació.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el segon trimestre d’aquest 2019:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Personal tècnic d’Administració.
 • Administració de Personal.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea Vendes –ocupacions:

 • Comercial – Vendes.
 • Personal tècnic d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Personal tècnic d’Atenció al Client.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

Els perfils professionals més difícils de trobar

A banda de tornar a constatar dificultats per trobar perfils professionals de les àrees que hem destacat -administració, indústria, vendes, logística i producció- en aquest observatori volem incidir particularment en el sector de les noves tecnologies.

Així, perfils professionals de programació (en diferents llenguatges informàtics), d’anàlisi de dades, d’administració de sistemes, de desenvolupament i de gestió empresarial (SAP, bàsicament) són cobejats per les empreses, que tenen enormes problemes per trobar-los.

Són perfils professionals, a més, que sovint no tenen una trajectòria acadèmica tradicional -entesa com aquella que només passa pels centres de formació reglats, siguin universitats o centres de formació professional-, sinó que provenen de centres de formació en molts casos de creació recent i  amb gran presència de la teleformació, centres sovint relacionats amb companyies punteres en aquest àmbit.

Això suposa encara més dificultats per tal que les empreses de mida mitjana i petita els puguin incorporar, atès que els canals tradicionals universitat-empresa o centre de formació professional-empresa no funcionen.

Una alternativa a aquesta situació és la selecció en origen, canal que la Cecot ja ha explorat amb anterioritat i que actualment ha tornat a obrir, com és el cas dels professionals del sector informàtic provinents de l’Argentina.

25% de contractes indefinits, un 8% menys respecte del primer trimestre

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 25% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el segon trimestre de 2019 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 8 punts percentuals menys respecte del primer trimestre. La dada ens indica, doncs, que la contractació indefinida continua a la baixa -tendència negativa que ja s’apuntava el 2018.

El percentatge restant s’ha repartit entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

2n trimestre 2019 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 24% en el nombre de CVs

Al segon trimestre del 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació ha baixat el 24% respecte del primer trimestre.

El descens és encara més significatiu, del 33%, respecte de mateix període de l’any passat.

Nivell formatiu: 32% amb estudis terciaris

El 32% dels CVs gestionats el segon trimestre de 2019 han correspost a persones amb estudis terciaris (a partir de Cicle Formatiu de Grau Superior).

Durant el primer trimestre de 2019, la xifra de persones amb estudis terciaris era del 44%, i al llarg de 2018 del 67%, cosa que ens indica que la tendència en aquest aspecte va clarament a la baixa, és a dir, cap a persones amb menys nivell de formació.

Gènere: més dones que homes

El 58% dels CVs gestionats a la Borsa el segon trimestre de 2019 han correspost a dones. El 42% restant, a homes.

Al primer trimestre, la distribució va ser del 56% de dones i el 44% d’homes.

Edat: 54% de CVs en la franja de més de 45 anys

La distribució per edat de les persones que el 2n trimestre de 2019 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 7%.
 • De 30 a 44 anys: 38%.
 • Més de 45 anys: 54%.

El primer trimestre, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 17%.
 • De 30 a 44 anys: 25%.
 • Més de 45 anys: 58%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


Cecot Persona i Treball impulsa el “Dones que ho podem tot” per orientar en la cerca de feina després dels 45

Abril 5, 2019

“Dones que ho podem tot: canvis i cerca de feina després dels 45” és un taller de 12 hores que es desenvolupa per impuls dels consistoris preocupats per la reinserció laboral del col·lectiu de dones de més de 45 anys que en el moment del taller no estan treballant.

L’equip de tècnics de Cecot Persona i Treball han impartit quatre tallers en el primer trimestre d’any i es preveu assolir la xifra del 2018 amb un total de nou tallers i una mitjana de participació de deu dones per taller.

dones el Prat

Laia Sabater, al taller d’El Prat de Llobregat.

L’objectiu del “Dones que ho podem tot” és apoderar i ajudar les dones a fer front als canvis en l’àmbit laboral a partir dels 45 anys i orientar-les en el procés de cerca de feina a partir d’aquesta edat. Des de la reflexió sobre el rol, les competències, la resiliència; i amb motivació, eines renovades i un pla personal de cerca de feina i formació.

Segons Laia Sabater, tècnica d’orientació laboral i encarregada d’impartir els tallers, el que es persegueix és que aquestes persones puguin socialitzar la seva situació per poder compartir una part del camí en la cerca de feina amb altres dones que estan passant per un procés similar. “Aquest és un fet motivacional important, tant a nivell individual com col·lectiu, ja que s’amplia la xarxa de contactes de l’entorn habitual de cada persona i està demostrat que acaba tenint efectes positius per la majoria de persones del grup”, afirma Sabater, “aquests efectes poden ser des de recomanacions, intercanvi d’informació sobre ofertes de feina, o anímics, que solen ser dels més importants en aquest col·lectiu de persones per tal de fer front als diferents reptes que han d’assumir i que, en la majoria de casos, són comuns”.

Durant el primer trimestre d’aquest any s’han impartit quatre tallers impulsats al territori per les àrees de promoció econòmica o els serveis locals d’ocupació dels ajuntaments de Pineda de Mar, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan Despí i del Prat del Llobregat, aquest darrer ha estat el més massiu amb un total de divuit dones participants. Cecot Persona i Treball ja té previst impartir dos més en breu i no descarten arribar a la xifra dels nou tallers que van realitzar l’any passat.

Els tallers consten de tres sessions presencials de quatre hores cadascuna. Durant la primera sessió les participants descriuen el moment d’inflexió que estan vivint, arribant a definir el seu rol social, sabent com es forma, què els suposa canviar-lo, per quines fases han de passar per arribar a fer el canvi i detectar què les ajuda a tirar endavant.  La segona sessió ja es focalitza en el treball personal, mitjançant el coaching per a l’activació, que pretén definir una estratègia de cerca de feina per a cada persona. En aquesta segona sessió es revisen les competències adquirides en cadascun dels rols vitals desenvolupats i com es poden transportar a l’àmbit professional. Les participants visualitzen les fortaleses i les mancances de cadascuna i es donen pautes per a superar-les. Es presenten les estratègies bàsiques de cerca de feina i s’apunten les més adequades a cada participant. Posteriorment es realitza la cerca d’informació sobre formació, feines que es poden dur a terme, directori d’empreses on fer-hi autocandidatura. I la darrera sessió ja tracta aspectes de CV relatius a definir les competències, el pla de formació per millorar el perfil i un pla de treball per trobar feina.

Sabater destaca la valoració positiva per part de totes les dones que han realitzat el taller en qualsevol de les poblacions on s’ha impulsat fins el moment i posa l’èmfasi en que “així com hi ha nombrosos programes per a joves i per a d’altres col·lectius específics, no és tan comú trobar projectes centrats en dones a partir de 45 anys. I això ho valoren molt. Cal tenir present que, molt sovint, les trajectòries professionals de les dones d’aquesta franja d’edat tenen denominadors comuns que cal treballar de manera singular, com per exemple, carreres professionals interrompudes per la cura d’infants i de familiars o abundància de jornades de treball parcials no desitjades”.

El programa està promogut pels Ajuntaments dels municipis mitjançant el finançament de la Diputació de Barcelona.


%d bloggers like this: