Observatori de l’actualitat laboral

logo_linkedin

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. FPiT és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Trimestralment, presenta un recull de la seva activitat d’intermediació laboral de la mà de l’Observatori de l’Actualitat Laboral.

Observatori 32: xifres de l’any 2019

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades globals de l’any 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

2019 –ofertes de feina

Augment d’un 21% de les ofertes de feina

El 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Fundació del 21% respecte de l’any 2018.

Per trimestres, tots quatre van experimentar pujades quant a nombre d’ofertes de feina: l’1,2% el primer trimestre; el 7,5% el segon; el 76% el tercer; i el 22,4% el quart. L’augment espectacular al tercer trimestre (un 76%) s’explica per uns mesos de juliol i setembre extraordinaris.

L’Àrea d’Administració lidera el rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La Industrial i la Logística comparteixen el segon lloc

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 23%
Ofertes Àrea Industrial 15%
Ofertes Àrea Logística 15%
Ofertes Àrea Vendes 12%
Ofertes Àrea Producció 10%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. Any 2019. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

El 2019, l’Àrea d’Administració es va tornar a situar com la que més ofertes de feina va generar a la Borsa de Treball amb un 23% del total, consolidant el lideratge aconseguit els últims anys.

L’Àrea Industrial va continuar en la segona posició, en aquesta ocasió igualada amb l’Àrea de Logística, totes dues amb un 15% de les ofertes de feina gestionades per la Fundació. Cal consignar l’augment de 5 punts percentuals d’aquesta última, la Logística, respecte del 2018.

L’Àrea de Vendes, amb un 12% del total d’ofertes de feina, va baixar una posició respecte del 2018 i va ser quarta. Això sí, aconseguint el mateix percentatge que l’exercici anterior.

Per últim, l’Àrea de Producció va ser cinquena, amb un 10% del total de les ofertes de feina de la Borsa de Treball. L’any anterior aquesta àrea no apareixia en les cinc primeres posicions.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Assistència a Direcció.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea Vendes –ocupacions:

 • Comercial.
 • Personal tècnic d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Personal Tècnic d’Atenció al Client.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

 

Els perfils professionals més difícils de trobar

El 2019 va continuar la dificultat de moltes empreses de trobar certs perfils professionals en aquestes cinc àrees.

En la d’Administració les dificultats van ser en els perfils polivalents, amb idiomes més enllà de l’anglès (francès i alemany) i amb coneixements de programes informàtics específics de gestió (com ara SAP, Navision, o programari específic de comptabilitat i nòmines).

En la Industrial, les dificultats es van concentrar en els oficis (electricistes, instal·ladors, etc.) i en ocupacions relacionades amb la mecànica industrial, el manteniment mecànic i la fabricació mecànica.

En la de Logística, la dificultat va raure en la disponibilitat de transportistes tant nacionals com internacionals, conductors amb alguns carnets específics (ADR, per exemple) i en persones per a dur a terme repartiment de proximitat.

En l’Àrea de Vendes les dificultats van ser per trobar comercials amb idiomes (en funció del mercat), amb formació específica en aquesta àrea i amb disponibilitat per desplaçar-se.

I en l’Àrea de Producció el més complicat va ser la disponibilitat de personal per a torns de cap de setmana o nocturns.

A aquestes cinc àrees, hi cal sumar la d’Informàtica. Així, perfils tècnics de programari (en diferents llenguatges) i de maquinari (una ocupació que requereix gran versatilitat) van ser molt buscats i les empreses van tenir enormes dificultats per incorporar-ne.

14% de contractes indefinits

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 14% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el 2019 van oferir contractació indefinida, 34 punts percentuals menys que l’any 2018.

El percentatge restant es va repartir entre contractes temporals (la immensa majoria), i en ofertes destinades a autònoms.

 

2019 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 9% en el nombre de CVs

L’any 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació va baixar el 9% respecte del 2018.

Nivell formatiu: 48% amb estudis terciaris

El 48% dels CVs gestionats el 2019 van correspondre a persones amb estudis superiors (a partir de Cicle Formatiu de Grau Superior), percentatge que va caure en 19 punts respecte del de l’any anterior.

El 2018, el percentatge de CVs gestionats amb estudis terciaris va ser del 67%.

Gènere: més dones que homes

El 56% dels CVs gestionats a la Borsa corresponien a dones. El 44% restant, a homes.

L’any 2018, la distribució va ser del 59% de dones i el 41% d’homes.

Edat: els CVs de persones de més de 45 anys, majoritaris, el 48%

La distribució per edat de les persones que van gestionar el CV a la Borsa de Treball va ser la següent:

 • De 16 a 29 anys: 18%.
 • De 30 a 44 anys: 34%.
 • Més de 45 anys: 48%.

L’any 2018, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 14%.
 • De 30 a 44 anys: 41%.
 • Més de 45 anys: 45%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:

OBSERVATORIS EN PDF:

Observatori 1

Observatori 2

Observatori 3

Observatori 4

Observatori 5

Observatori 6

Observatori 7

Observatori 8

Observatori 9

Observatori 10

Observatori 11

Observatori 12

Observatori 13

Observatori 14

Observatori 15

Observatori 16

Observatori 17

Observatori 18

Observatori 19

Observatori 20

Observatori 21

Observatori 22

Observatori 23

Observatori 24

Observatori 25

Observatori 26

Observatori 27

Observatori 28

Observatori 29

Observatori 30

Observatori 31

Observatori 32

ESTUDIS I INFORMES

Mesures_per_evitar_la caiguda de la població activa.

Estudi: El talent jove busca feina a l’estranger. 

Guia sobre harmonització entre vida laboral i personal

Estudi: Impacte de la crisi en petits i mitjans empresaris, autònoms i perfils professionals alts.

Estudi: Per una política global de gestió migratòria. Dues tendències i una necessitat emergent.

Estudi: El cost econòmic i social del fracàs escolar

Estudi: Polítiques d’ocupació i mercat de treball

Estudi: Polítiques i mesures per a fomentar el retorn: gestionar el capital humà en un context d’emigració

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: