Observatori de l’actualitat laboral

logo_linkedin

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. FPiT és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Trimestralment, presenta un recull de la seva activitat d’intermediació laboral de la mà de l’Observatori de l’Actualitat Laboral.

 

Observatori 33: primer trimestre 2020.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al primer trimestre de 2020 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

1r trimestre 2020 –ofertes de feina

Igual nombre d’ofertes de feina respecte del 4t trimestre del 2019 i augment del 7% respecte del 1r trimestre del 2019

Al primer trimestre de 2020 s’han gestionat el mateix nombre d’ofertes de feina respecte del quart trimestre de 2019.

Respecte del 1r trimestre de 2019, el 1r trimestre de 2020 ha experimentat un augment del nombre d’ofertes de feina d’un 7%.

És important consignar que les dues últimes setmanes del març de 2020 l’activitat de la borsa de treball de la Fundació s’ha reduït gairebé del tot, tant en ofertes de feina com en currículums, arran de la pandèmia per la COVID-19.

L’Àrea d’Administració continua al capdavant del rànquing dels sectors amb més ofertes de feina, un 12% més respecte de la mitjana de l’any anterior.

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el primer trimestre de 2020, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 35%
Ofertes Àrea Industrial 15%
Ofertes Àrea Vendes  i Màrqueting 10%
Ofertes Àrea Logística 8%
Ofertes Àrea Producció 7%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 1r trimestre 2020. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

 El primer trimestre de 2020, l’Àrea d’Administració ha continuat liderant la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, enfilant-se fins al 35% del total i augmentant 12 punts el seu percentatge respecte de la mitjana de l’any anterior.

L’Àrea Industrial, al seu torn, gairebé iguala la seva presència respecte de la mitjana de l’any anterior, amb un 15% del total d’ofertes de feina del primer trimestre (el 2019, el 16% de les ofertes de feina va correspondre a aquesta àrea).

En tercera posició se situa l’Àrea de Vendes i Màrqueting, amb un 10% del total d’ofertes. Malgrat d’escalar una posició respecte de la mitjana de l’any anterior, en aquest primer trimestre aquesta àrea perd 3 punts respecte del 2019.

L’Àrea de Logística, al seu torn, perd 4 punts respecte de la mitjana del 2019 i se situa amb un 8% del total d’ofertes gestionades per la Borsa de Treball al llarg del primer trimestre del 2020.

I l’Àrea de Producció en perd 4, de punts, respecte de la mitjana de l’any anterior i se situa amb el 7% del total d’ofertes de feina tramitades els tres primers mesos d’aquest 2020.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el primer trimestre d’aquest 2020:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Personal tècnic d’Administració.
 • Administració de Personal.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea Vendes i Màrqueting –ocupacions:

 • Comercial – Vendes.
 • Personal d’Exportació.
 • Personal de Màrqueting.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

36% de contractes indefinits, un 22% més respecte de la mitjana del 2019

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 36% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot el primer trimestre de 2020 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 22 punts percentuals més respecte de la mitjana del 2019, d’un 14%.

El percentatge restant va repartir-se entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

1r trimestre 2020 –demandes de feina (CVs)

Augment d’un 21% en el nombre de CVs respecte del 4t trimestre de 2019 i d’un 9% respecte del 1r trimestre de 2019

Al primer trimestre del 2020 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació ha augmentat un 21% respecte del quart trimestre de 2019.

Respecte del 1r trimestre de 2019, el nombre de CVs també ha augmentat, en aquest cas d’un 9%.

És important tornar a consignar que les dues últimes setmanes del març de 2020 l’activitat de la borsa de treball de la Fundació s’ha reduït gairebé del tot, tant en ofertes de feina com en currículums, arran de la pandèmia per la COVID-19.

Nivell formatiu: 57% amb estudis terciaris

El 57% dels CVs gestionats durant el primer trimestre de 2020 han estat de persones amb estudis terciaris (Cicles Formatius de Grau Superior i estudis universitaris).

L’any 2019, aquesta xifra va representar el 48%.

Gènere: 58% dones – 42% homes

El 58% dels CVs gestionats a la Borsa el primer trimestre de 2020 han correspost a dones. El 42% restant, a homes.

L’any 2019, la distribució va ser del 56% de dones i el 44% d’homes.

Edat: 46% de CVs en la franja de més de 45 anys

La distribució per edat de les persones que el 1r trimestre de 2020 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 18%.
 • De 30 a 44 anys: 36%.
 • Més de 45 anys: 46%.

L’any 2019, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 18%.
 • De 30 a 44 anys: 34%.
 • Més de 45 anys: 48%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:

OBSERVATORIS EN PDF:

Observatori 1

Observatori 2

Observatori 3

Observatori 4

Observatori 5

Observatori 6

Observatori 7

Observatori 8

Observatori 9

Observatori 10

Observatori 11

Observatori 12

Observatori 13

Observatori 14

Observatori 15

Observatori 16

Observatori 17

Observatori 18

Observatori 19

Observatori 20

Observatori 21

Observatori 22

Observatori 23

Observatori 24

Observatori 25

Observatori 26

Observatori 27

Observatori 28

Observatori 29

Observatori 30

Observatori 31

Observatori 32

Observatori 33

ESTUDIS I INFORMES

Mesures_per_evitar_la caiguda de la població activa.

Estudi: El talent jove busca feina a l’estranger. 

Guia sobre harmonització entre vida laboral i personal

Estudi: Impacte de la crisi en petits i mitjans empresaris, autònoms i perfils professionals alts.

Estudi: Per una política global de gestió migratòria. Dues tendències i una necessitat emergent.

Estudi: El cost econòmic i social del fracàs escolar

Estudi: Polítiques d’ocupació i mercat de treball

Estudi: Polítiques i mesures per a fomentar el retorn: gestionar el capital humà en un context d’emigració

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: