Observatori 21: primer trimestre de 2017

Abril 11, 2017

La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, que correspon al primer trimestre de 2017.

FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 21: primer trimestre de 2017

Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu d’oferir les dades corresponents al primer trimestre de 2017 quant als moviments d’ofertes i demandes de feina en la Borsa de Treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

Així mateix, hi constatem quines són les àrees d’activitat amb més presència en les ofertes de feina de la Borsa de Treball i les posicions que se’n deriven.

Dades primer trimestre de 2017

Ofertes: augment d’un 12% respecte del trimestre anterior

Respecte del quart trimestre del 2016, en aquest primer trimestre de l’any 2017 les ofertes de feina que han tramitat les empreses han augmentat un 12%.

Respecte del primer trimestre del 2016, el nombre d’ofertes ha disminuït un 2,5%.

Currículums: prop d’un 40% més que el trimestre anterior

Respecte del quart trimestre del 2016, en aquest primer trimestre de l’any 2017 els CVs tramitats per la Borsa de Treball han augmentat un 38%.

Respecte del primer trimestre del 2016, la pujada és encara més rellevant, d’un 47%.

Ofertes de feina el 2016

Analitzem les dades següents:

Àrea d’Oficis: 33%  
Àrea d’Administració: 20%  
Àrea d’Operaris: 15%  
Àrea de Vendes: 15%  
Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 1r trimestre de 2017. En percentatge.Font: Borsa de Treball de la Cecot

L’Àrea d’Oficis torna a la primera posició

L’Àrea d’Oficis, al primer trimestre del 2017, ha tornat a superar la d’Administració com a principal sector generador d’ofertes de treball a la Borsa de Treball de la Cecot, amb un avantatge de 13 punts percentuals.

En tercer i quart llocs, amb percentatges menors, hi trobem les àrees d’Operaris i Vendes.

Les posicions

En l’Àrea d’Oficis hi incloem posicions com les següents:

 • Torner i operador de fresa.
 • Electricista – electricista industrial.
 • Mecànic d’automoció – mecànic de vehicles industrials.
 • Electromecànic.

Comprenen l’àrea d’Administració posicions com, entre d’altres:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Comptabilitat
 • Assistència a Direcció.

En l’Àrea d’Operaris s’hi inclouen les posicions:

 • Operari de neteja i neteja industrial.
 • Operari de logística – mosso de magatzem.
 • Operari de maquinària – maquinista.

A l’Àrea de Vendes hi destaquen:

 • Comercials.
 • Tècnics d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Tècnics d’Atenció al Client.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball: serveisrh@cecot.org / 93 736 60 31

Més informació a

Anuncis

FPiT, amb l’ocupació industrial

Març 27, 2017

Dijous 23 de març la Fundació Cecot Persona i Treball va participar en una jornada sobre el futur de la indústria, titulada “Experiències innovadores i tendències de l’ocupació industrial: estem preparats?”, i organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa.

L’acte va comptar amb la participació del President de la Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Joan Carles Paredes; el Tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, Miquel Sàmper; i de representants de diferents administracions, organismes i empreses.

En la jornada, que va tenir lloc a l’Edifici Qu4drant.0 del Vapor Gran de Terrassa, Pere Ejarque, responsable d’intermediació laboral de la Fundació Cecot Persona i Treball, va expressar-hi la fortalesa del teixit industrial de l’entorn i els reptes que afronta en un futur a mitjà i a curt termini.

Més de 50 persones –entre tècnics d’administracions locals, representants polítics, sindicals, món acadèmic, i empreses– van omplir l’espai de debat.

20170323_122320 (2)

Una imatge de la jornada


“Dones que ho podem tot”

Març 9, 2017

La Fundació Cecot Persona i Treball continua desenvolupant el seu taller “Dones que ho podem tot: canvis i cerca de feina després dels 45” per diferents ciutats de la província de Barcelona.

Aquesta formació, inclosa al Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona, s’estructura en tres sessions i gira entorn la motivació i el foment de les habilitats personals de dones a partir dels 45 anys en cerca activa d’ocupació.

Aquesta setmana, en el taller dut a terme al Prat de Llobregat, les regidores d’Igualtat i de Promoció Econòmica de l’Ajuntament pratenc van visitar una sessió del taller.

“Dones que ho podem tot”, al Prat de Llobregat


FPiT, amb la reforma horària

Març 3, 2017

Dimarts 28 de febrer, la Fundació Cecot Persona i Treball va participar en una jornada-debat sobre la reforma horària a l’Ateneu de Rubí.

Pere Ejarque, responsable d’intermediació laboral d’FPiT, va compartir taula rodona amb Fabian Mohedano, diputat de Junts Pel Sí i un dels màxims impulsors de la iniciativa, Pilar Gargallo, Presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, i de Xavier Corbera, portaveu d’ERC-Rubí.

Ejarque va destacar la voluntat del teixit empresarial de sumar-se a la iniciativa, així com la necessitat que la reforma sigui adaptable, en positiu i possibilista.

reforma-horaria

La Reforma horària, a debat a Rubí


Observatori 20: resum de l’any 2016

gener 10, 2017

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, que correspon al resum de l’any 2016.

FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 20: resum de l’any 2016

Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu d’oferir les dades globals de tot l’any 2016 quant als moviments d’ofertes i demandes de feina en la Borsa de Treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

Així mateix, hi constatem quines són les àrees d’activitat amb més presència en les ofertes de feina de la Borsa de Treball, les posicions que se’n deriven, les modalitats de contractes i l’edat requerida a les ofertes de feina.

Dades globals del 2016

Estabilitat en el nombre d’ofertes de feina

Després del fort increment –del 30%– en el nombre d’ofertes el 2015 respecte del 2014, l’any 2016 s’ha mostrat estable: les ofertes de feina s’han mantingut gairebé amb les mateixes xifres –una variació d’un punt i mig.

Volem consignar, tanmateix, que la primera meitat de l’any –de gener a juny– les xifres van ser molt bones –l’augment respecte del 2015 arribava, gairebé, al 20%. No obstant això, la segona part de l’any no ha estat tan positiva i s’hi ha detectat un cert estancament quant al nombre d’ofertes.

Es constata, doncs, la consolidació de la recuperació del mercat d’intermediació, després d’un període, el 2008 – 2014, amb uns volums molt baixos. Tanmateix, les xifres són lluny, encara, del període precrisi.

El nombre de CV s’incrementa un 10%

El nombre de CVs tramitats ha augmentat el 10% respecte del 2015. Després, doncs, que el 2015 s’aconseguís de revertir la tònica descendent quant a gestió de currículums, el 2016 aquesta tendència s’ha confirmat, amb escreix.

Ofertes de feina el 2016

Analitzem el quadre següent:

Àrea d’Administració 24%
Àrea d’Operaris 18%
Àrea d’Oficis 15%
Àrea de Vendes 15%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. Any 2016. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

L’Àrea d’Administració lidera les ofertes de feina. La d’Operaris recupera el segon lloc

L’Àrea d’Administració se situa, al cap de l’any, com la que més ofertes de feina ha generat a la Borsa de Treball, amb 4 punts percentuals més que l’any anterior. Continua, doncs, un any més, com a sector amb més activitat pel que fa al moviment de posicions professionals.

Hem de destacar, en aquesta àrea, un increment significatiu de les sol·licituds en empreses de gestoria i de consultoria –àmbit de les relacions laborals i contractació.

L’Àrea d’Operaris ha escalat fins al segon lloc, el 2016. Si bé les xifres són gairebé les mateixes que les del 2015 –un 17%, aleshores– mostra, en tot cas, una consistència molt significativa.

Empat entre les àrees d’Oficis i la de Vendes

L’Àrea d’Oficis descendeix 3 punts respecte del 2015, mentre que la de Vendes continua amb el mateix percentatge.

Quant a la d’Oficis, cal consignar un element significatiu: en nombrosos casos, la manca de certs professionals –especialment, torners, ajustadors, electromecànics– fa que les empreses desisteixin de buscar-ne, fet que, d’una banda, confirma la manca de professionals en certs sectors –en aquest cas, especialment en el de fabricació mecànica–, i de l’altra fa que certes empreses perdin oportunitats per créixer i consolidar-se.

Les posicions

Comprenen l’àrea d’Administració posicions com, entre d’altres:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Assistència a Direcció.

En l’Àrea d’Oficis hi incloem posicions com les següents:

 • Torner i operador de fresa.
 • Electricista.
 • Soldador.
 • Mecànic d’automoció.
 • Electromecànic.

En l’Àrea d’Operaris s’hi inclouen les posicions:

 • Operari de neteja i neteja industrial.
 • Operari de logística – mosso de magatzem.
 • Operari de maquinària – maquinista.

A l’Àrea de Vendes hi destaquen:

 • Comercials.
 • Tècnics d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Tècnics d’Atenció al Client.

Gairebé un 40% de contractes indefinits

El 39% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el 2016 han ofert contractació indefinida, mentre que la resta s’ha repartit entre contractes temporals –en les seves diferents modalitats–, i ofertes destinades a autònoms.

Més d’un 80% d’ofertes per a persones de fins a 45 anys

El 81% d’ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el 2016 s’adrecen a persones de fins a 45 anys. Així doncs, continua existint una barrera per a aquells demandants de feina que tenen més de 45 anys, sovint per elements més inercials que no pas els estrictament professionals.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball: serveisrh@cecot.org / 93 736 60 31

Més informació

 


Terrassa Aposta per l’Ocupació

Desembre 23, 2016


Participació en la taula rodona sobre RSC i diversitat a l’empresa de la UPF

Novembre 23, 2016

La Fundació Cecot Persona i Treball ha participar en la jornada sobre Responsabilitat Social Corporativa i diversitat a l’empresa, celebrada a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, al Campus de la Ciutadella.

A banda de Pere Ejarque, d’FPiT, a la taula rodona hi han tingut veu representants d’ESADE, de Comissions Obreres i de l’organització Ibn Batutta. D’entre els temes tractats cal destacar-ne la necessitat, o no, de discriminació positiva en la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social, i l’abast de les polítiques d’RSC desenvolupades per empreses petites i microempreses.

 

imagen14-e1479904682478

La jornada sobre RSC i immigració, a la UPF


%d bloggers like this: