Observatori 32

gener 31, 2020

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat de l’any 2019.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 32: xifres de l’any 2019

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades globals de l’any 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

2019 –ofertes de feina

Augment d’un 21% de les ofertes de feina

El 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Fundació del 21% respecte de l’any 2018.

Per trimestres, tots quatre van experimentar pujades quant a nombre d’ofertes de feina: l’1,2% el primer trimestre; el 7,5% el segon; el 76% el tercer; i el 22,4% el quart. L’augment espectacular al tercer trimestre (un 76%) s’explica per uns mesos de juliol i setembre extraordinaris.

L’Àrea d’Administració lidera el rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La Industrial i la Logística comparteixen el segon lloc

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 23%
Ofertes Àrea Industrial 15%
Ofertes Àrea Logística 15%
Ofertes Àrea Vendes 12%
Ofertes Àrea Producció 10%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. Any 2019. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

El 2019, l’Àrea d’Administració es va tornar a situar com la que més ofertes de feina va generar a la Borsa de Treball amb un 23% del total, consolidant el lideratge aconseguit els últims anys.

L’Àrea Industrial va continuar en la segona posició, en aquesta ocasió igualada amb l’Àrea de Logística, totes dues amb un 15% de les ofertes de feina gestionades per la Fundació. Cal consignar l’augment de 5 punts percentuals d’aquesta última, la Logística, respecte del 2018.

L’Àrea de Vendes, amb un 12% del total d’ofertes de feina, va baixar una posició respecte del 2018 i va ser quarta. Això sí, aconseguint el mateix percentatge que l’exercici anterior.

Per últim, l’Àrea de Producció va ser cinquena, amb un 10% del total de les ofertes de feina de la Borsa de Treball. L’any anterior aquesta àrea no apareixia en les cinc primeres posicions.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Assistència a Direcció.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea Vendes –ocupacions:

 • Comercial.
 • Personal tècnic d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Personal Tècnic d’Atenció al Client.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

 

Els perfils professionals més difícils de trobar

El 2019 va continuar la dificultat de moltes empreses de trobar certs perfils professionals en aquestes cinc àrees.

En la d’Administració les dificultats van ser en els perfils polivalents, amb idiomes més enllà de l’anglès (francès i alemany) i amb coneixements de programes informàtics específics de gestió (com ara SAP, Navision, o programari específic de comptabilitat i nòmines).

En la Industrial, les dificultats es van concentrar en els oficis (electricistes, instal·ladors, etc.) i en ocupacions relacionades amb la mecànica industrial, el manteniment mecànic i la fabricació mecànica.

En la de Logística, la dificultat va raure en la disponibilitat de transportistes tant nacionals com internacionals, conductors amb alguns carnets específics (ADR, per exemple) i en persones per a dur a terme repartiment de proximitat.

En l’Àrea de Vendes les dificultats van ser per trobar comercials amb idiomes (en funció del mercat), amb formació específica en aquesta àrea i amb disponibilitat per desplaçar-se.

I en l’Àrea de Producció el més complicat va ser la disponibilitat de personal per a torns de cap de setmana o nocturns.

A aquestes cinc àrees, hi cal sumar la d’Informàtica. Així, perfils tècnics de programari (en diferents llenguatges) i de maquinari (una ocupació que requereix gran versatilitat) van ser molt buscats i les empreses van tenir enormes dificultats per incorporar-ne.

14% de contractes indefinits

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 14% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el 2019 van oferir contractació indefinida, 34 punts percentuals menys que l’any 2018.

El percentatge restant es va repartir entre contractes temporals (la immensa majoria), i en ofertes destinades a autònoms.

 

2019 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 9% en el nombre de CVs

L’any 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació va baixar el 9% respecte del 2018.

Nivell formatiu: 48% amb estudis terciaris

El 48% dels CVs gestionats el 2019 van correspondre a persones amb estudis superiors (a partir de Cicle Formatiu de Grau Superior), percentatge que va caure en 19 punts respecte del de l’any anterior.

El 2018, el percentatge de CVs gestionats amb estudis terciaris va ser del 67%.

Gènere: més dones que homes

El 56% dels CVs gestionats a la Borsa corresponien a dones. El 44% restant, a homes.

L’any 2018, la distribució va ser del 59% de dones i el 41% d’homes.

Edat: els CVs de persones de més de 45 anys, majoritaris, el 48%

La distribució per edat de les persones que van gestionar el CV a la Borsa de Treball va ser la següent:

 • De 16 a 29 anys: 18%.
 • De 30 a 44 anys: 34%.
 • Més de 45 anys: 48%.

L’any 2018, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 14%.
 • De 30 a 44 anys: 41%.
 • Més de 45 anys: 45%.

 

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

 

Més informació a:


Observatori 31

Novembre 13, 2019

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat el tercer trimestre de 2019.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 31: tercer trimestre 2019.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al tercer trimestre de 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

3r trimestre 2019 –ofertes de feina

Augment d’un 76% de les ofertes de feina respecte del 3r trimestre del 2018 i del 23% respecte del 3r trimestre del 2017

El tercer trimestre de 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa del 76% respecte del tercer trimestre de 2018.

Respecte del 3r trimestre de 2017, el 3r trimestre de 2019 va experimentar un augment del nombre d’ofertes de feina d’un 23%.

L’increment del 2019 respecte del 2018 s’explica per uns mesos de setembre i d’agost en què el 2019 es va més que doblar el nombre d’ofertes de feina del 2018, mentre que el juliol del 2019, també molt bo, va augmentar el 36% el nombre d’ofertes de feina respecte del de 2018.

L’increment del 2019 respecte del 2017, més modest però també molt rellevant, s’explica pels increments de més del 30% en el nombre d’ofertes de feina els mesos de juliol i setembre de 2019 respecte dels de 2017. L’agost de 2019, en canvi, va patir un retrocés de les ofertes de feina d’un 20% respecte de l’agost de 2017.

L’Àrea d’Administració continua al capdavant del rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La Industrial continua a la segona posició

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el tercer trimestre de 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 23%
Ofertes Àrea Industrial 16%
Ofertes Àrea Logística 13%
Ofertes Àrea Vendes  i Màrqueting 12%
Ofertes Àrea Producció 11%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 3r trimestre 2019. En percentatge.

Font: Borsa de Treball de la Cecot

El tercer trimestre de 2019, l’Àrea d’Administració ha continuat liderant la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, augmentant  1 punt el seu percentatge respecte del trimestre anterior.

L’Àrea Industrial, al seu torn, consolida la presència d’estudis anteriors tot i disminuir 2 punts respecte de l’Observatori anterior, continuant al segon lloc de les àrees amb més ofertes de feina.

L’Àrea de Logística guanya una posició respecte del trimestre anterior i s’enfila fins a la tercera posició, incrementant 3 punts respecte del 2n trimestre.

Les ofertes de feina de l’Àrea de Vendes i Màrqueting i les de l’Àrea de Producció suposen un 12 i un 11 per cent respectivament del total i completen els cinc primers llocs de les posicions gestionades per la Borsa de Treball de la Fundació.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el tercer trimestre d’aquest 2019:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Personal tècnic d’Administració.
 • Administració de Personal.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea Vendes i Màrqueting –ocupacions:

 • Comercial – Vendes.
 • Personal tècnic d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Personal de Màrqueting.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

28% de contractes indefinits, un 3% més respecte del segon trimestre

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 28% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot el tercer trimestre de 2019 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 3 punts percentuals més respecte de les del segon trimestre.

El percentatge restant va repartir-se entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

3r trimestre 2019 –demandes de feina (CVs)

Augment d’un 25% en el nombre de CVs respecte del 3r trimestre de 2018 i disminució d’un 8% respecte del 3r trimestre de 2017

Al tercer trimestre del 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació va augmentar un 25% respecte del tercer trimestre de 2018.

Respecte del 3r trimestre de 2017, el nombre de CVs del 3r trimestre de 2019 va disminuir un 8%.

L’augment de CVs del 3r trimestre de 2019 respecte del de 2018 s’explica per un augment del 70% de CV el mes de setembre de 2019 respecte del de 2018.

El descens de CVs del 3r trimestre de 2019 respecte del de 2017 s’explica, bàsicament, perquè el 2017 el nombre de CVs gestionats durant el mes d’agost va ser un 25% superior respecte del mes d’agost d’aquest 2019.

Nivell formatiu: 49% amb estudis terciaris

El 49% dels CVs gestionats el tercer trimestre de 2019 han correspost a persones amb estudis terciaris (Cicles Formatiu de Grau Superior i estudis universitaris).

El segon trimestre de 2019, la xifra de persones amb estudis terciaris era del 32%, la qual cosa suposa un 17% més de CVs amb estudis terciaris al 3r trimestre respecte del segon.

Gènere: 64% dones – 36% homes

El 64% dels CVs gestionats a la Borsa el tercer trimestre de 2019 han correspost a dones. El 36% restant, a homes.

Al segon trimestre, la distribució va ser del 58% de dones i el 42% d’homes. Es constata, doncs, un augment de sis punts en el nombre de CVs de dones.

Edat: 48% de CVs en la franja d’entre 30 i 44 anys

La distribució per edat de les persones que el 3r trimestre de 2019 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 29%.
 • De 30 a 44 anys: 48%.
 • Més de 45 anys: 23%.

El segon trimestre, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 8%.
 • De 30 a 44 anys: 38%.
 • Més de 45 anys: 54%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


Renovem la inclusió al Cens d’entitats de foment del català

Agost 2, 2019

 

 

 

 

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) ha renovat la inclusió al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, de la Generalitat de Catalunya.

El Cens, que es va constituir el 2002, agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació.

Així, FPiT continua apostant pel català com a llengua de trobada tant per a les relacions al si de les empreses com a per a les comunicacions entre empreses i clients.

Per a la Cecot, la Responsabilitat Social Corporativa és un element clau. I dins d’aquest àmbit hi inclou el foment de la llengua catalana. Així, l’assessorament Cecot sobre l’RSC comprèn aquelles consultes entorn la llengua que puguin formular les empreses associades a la patronal i tot un seguit de recursos a disposició de les organitzacions amb la finalitat de promoure l’ús del català.


Observatori 30

Agost 1, 2019

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat el segon trimestre de 2019.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 30: segon trimestre 2019.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al segon trimestre de 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

2n trimestre 2019 –ofertes de feina

Augment d’un 10% de les ofertes de feina respecte del 1r trimestre del 2019 i del 7,5% respecte del 2n trimestre del 2018

El segon trimestre de 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa del 10% respecte del primer trimestre de 2019.

Aquest increment s’explica, bàsicament, de la mà d’un mes de juny amb un important nombre de sol·licituds de personal.

Respecte del mateix trimestre, però de l’any anterior, l’augment de les ofertes de feina va ser del 7,5%.

Justament respecte del 2n trimestre de 2018, es va produir una pujada del 34% d’ofertes de feina a l’abril, un descens del 17% al maig, i altra vegada un augment, en aquest cas del 12%, al juny.

L’Àrea d’Administració continua al capdavant del rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La Industrial torna a la segona posició

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el segon trimestre de 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 22%
Ofertes Àrea Industrial 18%
Ofertes Àrea Vendes 12%
Ofertes Àrea Logística 10%
Ofertes Àrea Producció 10%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 2n trimestre 2019. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot.

El segon trimestre de 2019, l’Àrea d’Administració ha continuat liderant la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, malgrat que ha vist reduït 5 punts el seu percentatge respecte del trimestre anterior.

L’Àrea Industrial, al seu torn, recupera la presència d’estudis anteriors i augmenta 8 punts respecte de l’Observatori anterior, posicionant-se al segon lloc de les àrees amb més ofertes de feina.

L’Àrea de Vendes perd pistonada i recula 5 punts respecte del primer trimestre, situant-se a la tercera posició.

Per últim, tant les ofertes de feina de l’Àrea de Logística com les de l’Àrea de Producció suposen un 10% del total i completen els cinc primers llocs de les posicions gestionades per la Borsa de Treball de la Fundació.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el segon trimestre d’aquest 2019:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Personal tècnic d’Administració.
 • Administració de Personal.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea Vendes –ocupacions:

 • Comercial – Vendes.
 • Personal tècnic d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Personal tècnic d’Atenció al Client.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

Els perfils professionals més difícils de trobar

A banda de tornar a constatar dificultats per trobar perfils professionals de les àrees que hem destacat -administració, indústria, vendes, logística i producció- en aquest observatori volem incidir particularment en el sector de les noves tecnologies.

Així, perfils professionals de programació (en diferents llenguatges informàtics), d’anàlisi de dades, d’administració de sistemes, de desenvolupament i de gestió empresarial (SAP, bàsicament) són cobejats per les empreses, que tenen enormes problemes per trobar-los.

Són perfils professionals, a més, que sovint no tenen una trajectòria acadèmica tradicional -entesa com aquella que només passa pels centres de formació reglats, siguin universitats o centres de formació professional-, sinó que provenen de centres de formació en molts casos de creació recent i  amb gran presència de la teleformació, centres sovint relacionats amb companyies punteres en aquest àmbit.

Això suposa encara més dificultats per tal que les empreses de mida mitjana i petita els puguin incorporar, atès que els canals tradicionals universitat-empresa o centre de formació professional-empresa no funcionen.

Una alternativa a aquesta situació és la selecció en origen, canal que la Cecot ja ha explorat amb anterioritat i que actualment ha tornat a obrir, com és el cas dels professionals del sector informàtic provinents de l’Argentina.

25% de contractes indefinits, un 8% menys respecte del primer trimestre

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 25% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el segon trimestre de 2019 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 8 punts percentuals menys respecte del primer trimestre. La dada ens indica, doncs, que la contractació indefinida continua a la baixa -tendència negativa que ja s’apuntava el 2018.

El percentatge restant s’ha repartit entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

2n trimestre 2019 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 24% en el nombre de CVs

Al segon trimestre del 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació ha baixat el 24% respecte del primer trimestre.

El descens és encara més significatiu, del 33%, respecte de mateix període de l’any passat.

Nivell formatiu: 32% amb estudis terciaris

El 32% dels CVs gestionats el segon trimestre de 2019 han correspost a persones amb estudis terciaris (a partir de Cicle Formatiu de Grau Superior).

Durant el primer trimestre de 2019, la xifra de persones amb estudis terciaris era del 44%, i al llarg de 2018 del 67%, cosa que ens indica que la tendència en aquest aspecte va clarament a la baixa, és a dir, cap a persones amb menys nivell de formació.

Gènere: més dones que homes

El 58% dels CVs gestionats a la Borsa el segon trimestre de 2019 han correspost a dones. El 42% restant, a homes.

Al primer trimestre, la distribució va ser del 56% de dones i el 44% d’homes.

Edat: 54% de CVs en la franja de més de 45 anys

La distribució per edat de les persones que el 2n trimestre de 2019 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 7%.
 • De 30 a 44 anys: 38%.
 • Més de 45 anys: 54%.

El primer trimestre, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 17%.
 • De 30 a 44 anys: 25%.
 • Més de 45 anys: 58%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


Observatori 29

Abril 25, 2019

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat el primer trimestre de 2019.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 29: primer trimestre 2019.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al primer trimestre de 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

1r trimestre 2019 –ofertes de feina

Augment d’un 1,2% de les ofertes de feina

El primer trimestre de 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa del 1,2% respecte del primer trimestre de 2018.

Després de dos primers mesos amb descensos en la gestió d’ofertes de feina –especialment el gener– el mes de març en va registrar un 34% respecte del març de 2018.

En canvi, les disminucions del mes de gener i de febrer respecte l’any anterior van ser del 23% i del 10% respectivament.

En aquest primer trimestre cal tenir en compte la incidència de les festes de Setmana Santa en el calendari –l’any passat van esdevenir-se a finals de març-començaments d’abril.

L’Àrea d’Administració continua al capdavant del rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La de Producció puja a la cinquena posició

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el primer trimestre de 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 27%
Ofertes Àrea Vendes 17%
Ofertes Àrea Logística 11%
Ofertes Àrea Industrial 10%
Ofertes Àrea Producció 8%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 1r trimestre 2019. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

El primer trimestre de 2019, l’Àrea d’Administració ha continuat liderant la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, consolidant-hi la posició capdavantera i assolint més d’un quart del volum total d’ofertes de feina de la Fundació.

L’Àrea de Logística també escala posicions i recupera el 3r lloc que el 2018 va perdre, afegint un punt al percentatge del volum total d’ofertes de feina de l’any anterior fins a arribar a l’11%.

L’Àrea Industrial, al seu torn, recula 4 punts i cau dues posicions respecte de la mitjana del 2018, amb un 10% del total d’ofertes de feina de la Borsa de la Fundació.

L’Àrea de Producció, per la seva banda, torna a formar part de les cinc àrees amb més ofertes de feina, tot i que ho fa amb una entrada discreta: el 8% del total.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el primer trimestre d’aquest 2019:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Assistència a Direcció.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànic.
 • Manteniment industrial.
 • Torner.
 • Soldador.

Àrea Vendes –ocupacions:

 • Comercial – Venedor.
 • Tècnic d’Exportació – Assistent d’Exportació.
 • Tècnic d’Atenció al Client.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Repartidor.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Operaris de producció.
 • Peons de producció.

Els perfils professionals més difícils de trobar

Hem de tornar a destacar la dificultat de moltes empreses de trobar certs perfils professionals en aquestes cinc àrees.

Dificultats en la d’Administració en els perfils amb idiomes més enllà de l’anglès –bàsicament francès i anglès– i amb coneixements de programes informàtics específics de gestió –com ara, SAP o Navision. També, dins d’aquesta àrea, en ocupacions de l’àmbit de les relacions laborals –Seguretat Social, nòmines, etc.

En l’Àrea de Vendes, dificultats per trobar professionals amb idiomes  més enllà de l’anglès –francès, alemany o italià, en funció de la territorialitat del mercat–; amb formació específica en aquesta àrea; i en procediments d’exportació actualitzats –Incoterms.

En la de Logística, transportistes –rutes nacionals i internacionals; xofers amb alguns carnets específics –permís ADR, per exemple; i repartidors –en l’àrea de paqueteria de proximitat.

En la Industrial, mecànics industrials i de manteniment, molt especialment; així com també en altres oficis –electricistes, instal·ladors (aigua, gas…), torners i soldadors, etc.

I en la de Producció, operaris especialitzats i amb la formació requerida per conveni en segons quins sector –en especial, el químic.

33% de contractes indefinits

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 33% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el primer trimestre de 2019 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 15 punts percentuals menys respecte de la mitjana de l’any 2018.

El percentatge restant s’ha repartit entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

 

1r trimestre 2019 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 12,5% en el nombre de CVs

El primer trimestre del 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació ha baixat el 12,5% respecte dels tres primers mesos de 2018.

Nivell formatiu: 44% amb estudis terciaris

El 44% dels CVs gestionats el primer trimestre de 2019 han correspost a persones amb estudis terciaris (a partir de Cicle Formatiu de Grau Superior).

Durant el 2018, la xifra de persones amb estudis terciaris va arribar al 67%, cosa que ens indica que durant el primer trimestre del 2019 hi ha hagut un descens de 13 punts en aquest aspecte.

Gènere: més dones que homes

El 56% dels CVs gestionats a la Borsa el primer trimestre de 2019 han correspost a dones. El 44% restant, a homes.

Al llarg de l’any 2018, la distribució va ser del 59% de dones i el 41% d’homes.

Edat: 58% de CVs en la franja de més de 45 anys

La distribució per edat de les persones que el 1r trimestre de 2019 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 17%.
 • De 30 a 44 anys: 25%.
 • Més de 45 anys: 58%.

L’any 2018, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 14%.
 • De 30 a 44 anys: 41%.
 • Més de 45 anys: 45%.

 

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball. Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


Cecot Persona i Treball impulsa el “Dones que ho podem tot” per orientar en la cerca de feina després dels 45

Abril 5, 2019

“Dones que ho podem tot: canvis i cerca de feina després dels 45” és un taller de 12 hores que es desenvolupa per impuls dels consistoris preocupats per la reinserció laboral del col·lectiu de dones de més de 45 anys que en el moment del taller no estan treballant.

L’equip de tècnics de Cecot Persona i Treball han impartit quatre tallers en el primer trimestre d’any i es preveu assolir la xifra del 2018 amb un total de nou tallers i una mitjana de participació de deu dones per taller.

dones el Prat

Laia Sabater, al taller d’El Prat de Llobregat.

L’objectiu del “Dones que ho podem tot” és apoderar i ajudar les dones a fer front als canvis en l’àmbit laboral a partir dels 45 anys i orientar-les en el procés de cerca de feina a partir d’aquesta edat. Des de la reflexió sobre el rol, les competències, la resiliència; i amb motivació, eines renovades i un pla personal de cerca de feina i formació.

Segons Laia Sabater, tècnica d’orientació laboral i encarregada d’impartir els tallers, el que es persegueix és que aquestes persones puguin socialitzar la seva situació per poder compartir una part del camí en la cerca de feina amb altres dones que estan passant per un procés similar. “Aquest és un fet motivacional important, tant a nivell individual com col·lectiu, ja que s’amplia la xarxa de contactes de l’entorn habitual de cada persona i està demostrat que acaba tenint efectes positius per la majoria de persones del grup”, afirma Sabater, “aquests efectes poden ser des de recomanacions, intercanvi d’informació sobre ofertes de feina, o anímics, que solen ser dels més importants en aquest col·lectiu de persones per tal de fer front als diferents reptes que han d’assumir i que, en la majoria de casos, són comuns”.

Durant el primer trimestre d’aquest any s’han impartit quatre tallers impulsats al territori per les àrees de promoció econòmica o els serveis locals d’ocupació dels ajuntaments de Pineda de Mar, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan Despí i del Prat del Llobregat, aquest darrer ha estat el més massiu amb un total de divuit dones participants. Cecot Persona i Treball ja té previst impartir dos més en breu i no descarten arribar a la xifra dels nou tallers que van realitzar l’any passat.

Els tallers consten de tres sessions presencials de quatre hores cadascuna. Durant la primera sessió les participants descriuen el moment d’inflexió que estan vivint, arribant a definir el seu rol social, sabent com es forma, què els suposa canviar-lo, per quines fases han de passar per arribar a fer el canvi i detectar què les ajuda a tirar endavant.  La segona sessió ja es focalitza en el treball personal, mitjançant el coaching per a l’activació, que pretén definir una estratègia de cerca de feina per a cada persona. En aquesta segona sessió es revisen les competències adquirides en cadascun dels rols vitals desenvolupats i com es poden transportar a l’àmbit professional. Les participants visualitzen les fortaleses i les mancances de cadascuna i es donen pautes per a superar-les. Es presenten les estratègies bàsiques de cerca de feina i s’apunten les més adequades a cada participant. Posteriorment es realitza la cerca d’informació sobre formació, feines que es poden dur a terme, directori d’empreses on fer-hi autocandidatura. I la darrera sessió ja tracta aspectes de CV relatius a definir les competències, el pla de formació per millorar el perfil i un pla de treball per trobar feina.

Sabater destaca la valoració positiva per part de totes les dones que han realitzat el taller en qualsevol de les poblacions on s’ha impulsat fins el moment i posa l’èmfasi en que “així com hi ha nombrosos programes per a joves i per a d’altres col·lectius específics, no és tan comú trobar projectes centrats en dones a partir de 45 anys. I això ho valoren molt. Cal tenir present que, molt sovint, les trajectòries professionals de les dones d’aquesta franja d’edat tenen denominadors comuns que cal treballar de manera singular, com per exemple, carreres professionals interrompudes per la cura d’infants i de familiars o abundància de jornades de treball parcials no desitjades”.

El programa està promogut pels Ajuntaments dels municipis mitjançant el finançament de la Diputació de Barcelona.


6a edició del Terrassa Aposta

Març 28, 2019

El Terrassa Aposta per l’Ocupació és un programa aprovat per la Comissió de Polítiques Actives del Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa, que arriba a la 6a edició després dels bons resultats aconseguits fins ara.

El programa està subvencionat per l’Ajuntament de Terrassa –via Foment de Terrassa– i aquest any ha rebut una subvenció del Ministeri de Treball de la mà de la Unió europea.

presentació Taposta

                                     La presentació del Terrassa Aposta per l’Ocupació, a l’Aula Magna de la Cecot

La Cecot ha acollit una jornada de presentació de la 6a edició del Terrassa Aposta per l’Ocupació.

Estrenat el 2014, el Terrassa Aposta perl’Ocupació és un programa que impulsa la concertació entre el principals agents econòmics de la ciutat i que ofereix atenció integral per mitjà d’accions d’orientació, d’intermediació laboral i de formació. Es dirigeix, específicament, a persones a partir de 40 anys, que o bé són en recerca de feina o bé busquen una millora professional. En aquest sentit, cal destacar que d’ençà la seva posada en marxa, al voltant del 40% dels participants ha trobat feina, en el marc d’un programa que ha gestionat al voltant de 1.200 ofertes de feina l’any.

L’Ajuntament de Terrassa, via Servei d’Ocupació 360 – Foment de Terrassa, la Cecot, CCOO i la UGT treballen en xarxa per tal que el focus de la seva actuació recaigui en l’usuari. El Terrassa Aposta per l’Ocupació, doncs, situa l’usuari al centre del sistema, essent  la “finestra única” en els àmbits de l’ocupació i de la formació a nivell local. A més, la ductilitat del programa evita la duplicació d’actuacions i ajusta els itineraris de cada persona usuària a les seves necessitats professionals.

En la línia d’estimular la complementarietat de serveis entre les diferents entitats que conformen el consorci, el Terrassa Aposta per l’Ocupació també ofereix accions d’emprenedoria, Reempresa i autoocupació.


Observatori 28

gener 18, 2019

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat de l’any 2018.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 28: xifres de l’any 2018

 Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades globals de l’any 2018 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

2018 –ofertes de feina

Disminució d’un 12% de les ofertes de feina

El 2018 es va produir un descens de les ofertes de feina gestionades per la Borsa del 12% respecte de l’any 2017.

Durant 2018 el nombre d’ofertes de feina va ser molt estable al llarg de tots els mesos de l’any, amb l’excepció del febrer –que va ser extraordinari, amb un 40% més d’ofertes de feina que la mitjana mensual– i l’agost –que tot i ser, històricament, un mes fluix, ho va ser especialment, amb un 80% menys d’ofertes de feina que la mitjana mensual.

Al 2017, tres mesos van quedar extraordinàriament per sobre de la mitjana mensual –amb un 35% més d’ofertes–, el maig, el juny i el novembre. L’agost, al seu torn, va registrar un descens del 44% respecte de la mitjana –en bona mesura arran de la baixa activitat que històricament caracteritza aquest període.

L’Àrea d’Administració lidera el rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La d’Informàtica entra per primera vegada dins els 5 primers llocs

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el 2018, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 23%
Ofertes Àrea Industrial 15%
Ofertes Àrea Vendes 12%
Ofertes Àrea Logística 10%
Ofertes Àrea Informàtica 10%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. Any 2018. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

 El 2018, l’Àrea d’Administració es va tornar a situar com la que més ofertes de feina va generar a la Borsa de Treball, consolidant el lideratge aconseguit els últims anys.

L’Àrea Industrial va continuar en la segona posició, tot i que amb una disminució de 5 punts respecte del 2017.

L’Àrea de Vendes, també en tercera posició el 2017, va perdre 3 punts el 2018.

La de Logística en va perdre 2, respecte del 2017. I va ser igualada per la d’Informàtica, que va entrar al rànquing de les cinc primeres àrees amb més ofertes de feina, amb també un 10% del total.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Assistència a Direcció.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànic.
 • Manteniment industrial.
 • Torner.
 • Soldador.

Àrea Vendes –ocupacions:

 • Comercial.
 • Tècnic d’Exportació – Assistent d’Exportació.
 • Tècnic d’Atenció al Client.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Repartidor.

Àrea d’Informàtica –ocupacions:

 • Tècnic de programació.
 • Tècnic de maquinari.

Els perfils professionals més difícils de trobar

Cal continuar destacant la dificultat de moltes empreses de trobar certs perfils professionals en aquestes cinc àrees.

Hi va haver dificultats en la d’Administració en els perfils polivalents, amb idiomes més enllà de l’anglès –bàsicament francès i anglès– i amb coneixements de programes informàtics específics de gestió –com ara, SAP o Navision.

En la Industrial, les dificultats es van concentrar en ocupacions relacionades amb la mecànica industrial i el manteniment mecànic, així com també en altres oficis –electricistes, instal·ladors (aigua, gas…), torners, etc.

En l’Àrea de Vendes, van tornar aparèixer dificultats per trobar comercials amb idiomes  més enllà de l’anglès –francès, alemany o italià, en funció de la territorialitat del mercat– i amb formació específica en aquesta àrea.

En la de Logística, va ser complex trobar disponibilitat de transportistes internacionals i amb alguns carnets específics –permís ADR, per exemple.

I en la d’Informàtica, es van constatar moltes dificultats tant per trobar tècnics de programari –en diferents llenguatges– i de maquinari –una ocupació que requereix gran versatilitat en els professionals, atès que és difícil d’establir un patró comú del seu àmbit d’actuació.

48% de contractes indefinits

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 48% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el 2018 van oferir contractació indefinida, 11 punts percentuals més que l’any 2017.

El percentatge restant es va repartir entre contractes temporals –en les seves diferents modalitats–, i en ofertes destinades a autònoms.

2018 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 30% en el nombre de CVs

L’any 2018 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació va baixar el 30% respecte del 2017.

En qualsevol cas, cal tenir present que la xifra de CVs gestionats el 2018 va ser la segona millor dels últims cinc anys, només superada en el quinquenni per la del 2017, que va ser extraordinària.

Nivell formatiu: majoria amb estudis terciaris

El 67% dels CVs gestionats el 2018 van correspondre a persones amb estudis superiors (a partir de Cicle Formatiu de Grau Superior), percentatge que va superar en 12 punts el de l’any anterior.

El 2017, el percentatge de CVs gestionats amb estudis terciaris va ser del 55%.

Gènere: més dones que homes

El 59% dels CVs gestionats a la Borsa corresponien a dones. El 41% restant, a homes.

L’any 2017, la distribució va ser del 54% de dones i el 46% d’homes.

Edat: només un 14% de CVs en la franja de 16 a 29 anys

La distribució per edat de les persones que van gestionar el CV a la Borsa de Treball va ser la següent:

 • De 16 a 29 anys: 14%.
 • De 30 a 44 anys: 41%.
 • Més de 45 anys: 45%.

L’any 2017, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 20%.
 • De 30 a 44 anys: 43%.
 • Més de 45 anys: 37%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball – Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


Observatori 28

gener 18, 2019

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat de l’any 2018.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 28: xifres de l’any 2018

 Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades globals de l’any 2018 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

2018 –ofertes de feina

Disminució d’un 12% de les ofertes de feina

El 2018 es va produir un descens de les ofertes de feina gestionades per la Borsa del 12% respecte de l’any 2017.

Durant 2018 el nombre d’ofertes de feina va ser molt estable al llarg de tots els mesos de l’any, amb l’excepció del febrer –que va ser extraordinari, amb un 40% més d’ofertes de feina que la mitjana mensual– i l’agost –que tot i ser, històricament, un mes fluix, ho va ser especialment, amb un 80% menys d’ofertes de feina que la mitjana mensual.

Al 2017, tres mesos van quedar extraordinàriament per sobre de la mitjana mensual –amb un 35% més d’ofertes–, el maig, el juny i el novembre. L’agost, al seu torn, va registrar un descens del 44% respecte de la mitjana –en bona mesura arran de la baixa activitat que històricament caracteritza aquest període.

L’Àrea d’Administració lidera el rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La d’Informàtica entra per primera vegada dins els 5 primers llocs

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el 2018, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 23%
Ofertes Àrea Industrial 15%
Ofertes Àrea Vendes 12%
Ofertes Àrea Logística 10%
Ofertes Àrea Informàtica 10%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. Any 2018. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot

 El 2018, l’Àrea d’Administració es va tornar a situar com la que més ofertes de feina va generar a la Borsa de Treball, consolidant el lideratge aconseguit els últims anys.

L’Àrea Industrial va continuar en la segona posició, tot i que amb una disminució de 5 punts respecte del 2017.

L’Àrea de Vendes, també en tercera posició el 2017, va perdre 3 punts el 2018.

La de Logística en va perdre 2, respecte del 2017. I va ser igualada per la d’Informàtica, que va entrar al rànquing de les cinc primeres àrees amb més ofertes de feina, amb també un 10% del total.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Secretaria – Administració.
 • Assistència a Direcció.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànic.
 • Manteniment industrial.
 • Torner.
 • Soldador.

Àrea Vendes –ocupacions:

 • Comercial.
 • Tècnic d’Exportació – Assistent d’Exportació.
 • Tècnic d’Atenció al Client.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Repartidor.

Àrea d’Informàtica –ocupacions:

 • Tècnic de programació.
 • Tècnic de maquinari.

Els perfils professionals més difícils de trobar

Cal continuar destacant la dificultat de moltes empreses de trobar certs perfils professionals en aquestes cinc àrees.

Hi va haver dificultats en la d’Administració en els perfils polivalents, amb idiomes més enllà de l’anglès –bàsicament francès i anglès– i amb coneixements de programes informàtics específics de gestió –com ara, SAP o Navision.

En la Industrial, les dificultats es van concentrar en ocupacions relacionades amb la mecànica industrial i el manteniment mecànic, així com també en altres oficis –electricistes, instal·ladors (aigua, gas…), torners, etc.

En l’Àrea de Vendes, van tornar aparèixer dificultats per trobar comercials amb idiomes  més enllà de l’anglès –francès, alemany o italià, en funció de la territorialitat del mercat– i amb formació específica en aquesta àrea.

En la de Logística, va ser complex trobar disponibilitat de transportistes internacionals i amb alguns carnets específics –permís ADR, per exemple.

I en la d’Informàtica, es van constatar moltes dificultats tant per trobar tècnics de programari –en diferents llenguatges– i de maquinari –una ocupació que requereix gran versatilitat en els professionals, atès que és difícil d’establir un patró comú del seu àmbit d’actuació.

48% de contractes indefinits

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 48% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el 2018 van oferir contractació indefinida, 11 punts percentuals més que l’any 2017.

El percentatge restant es va repartir entre contractes temporals –en les seves diferents modalitats–, i en ofertes destinades a autònoms.

2018 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 30% en el nombre de CVs

L’any 2018 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació va baixar el 30% respecte del 2017.

En qualsevol cas, cal tenir present que la xifra de CVs gestionats el 2018 va ser la segona millor dels últims cinc anys, només superada en el quinquenni per la del 2017, que va ser extraordinària.

Nivell formatiu: majoria amb estudis terciaris

El 67% dels CVs gestionats el 2018 van correspondre a persones amb estudis superiors (a partir de Cicle Formatiu de Grau Superior), percentatge que va superar en 12 punts el de l’any anterior.

El 2017, el percentatge de CVs gestionats amb estudis terciaris va ser del 55%.

Gènere: més dones que homes

El 59% dels CVs gestionats a la Borsa corresponien a dones. El 41% restant, a homes.

L’any 2017, la distribució va ser del 54% de dones i el 46% d’homes.

Edat: només un 14% de CVs en la franja de 16 a 29 anys

La distribució per edat de les persones que van gestionar el CV a la Borsa de Treball va ser la següent:

 • De 16 a 29 anys: 14%.
 • De 30 a 44 anys: 41%.
 • Més de 45 anys: 45%.

L’any 2017, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 20%.
 • De 30 a 44 anys: 43%.
 • Més de 45 anys: 37%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball – Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


Participació a la Jornada “L’Enginyeria és un grau”, a Barcelona

Novembre 26, 2018

La Fundació Cecot Persona i Treball va participar en la jornada “L’Enginyeria és un grau”, celebrada el 23 de novembre a la Sala d’Actes d’Enginyers BCN de la capital catalana. Pere Ejarque, responsable d’intermediació laboral de la Fundació Cecot Persona i Treball va formar part de la Taula Rodona d’experts en què es va debatre sobre l’encaix dels Graduats en Enginyeria al món empresarial.

IMG_3722

Taula rodona a la Sala d’Actes d’Enginyers BCN


A %d bloguers els agrada això: