Renovem la inclusió al Cens d’entitats de foment del català

Agost 2, 2019

 

 

 

 

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) ha renovat la inclusió al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, de la Generalitat de Catalunya.

El Cens, que es va constituir el 2002, agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació.

Així, FPiT continua apostant pel català com a llengua de trobada tant per a les relacions al si de les empreses com a per a les comunicacions entre empreses i clients.

Per a la Cecot, la Responsabilitat Social Corporativa és un element clau. I dins d’aquest àmbit hi inclou el foment de la llengua catalana. Així, l’assessorament Cecot sobre l’RSC comprèn aquelles consultes entorn la llengua que puguin formular les empreses associades a la patronal i tot un seguit de recursos a disposició de les organitzacions amb la finalitat de promoure l’ús del català.


Observatori 30

Agost 1, 2019

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat el segon trimestre de 2019.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 30: segon trimestre 2019.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al segon trimestre de 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

2n trimestre 2019 –ofertes de feina

Augment d’un 10% de les ofertes de feina respecte del 1r trimestre del 2019 i del 7,5% respecte del 2n trimestre del 2018

El segon trimestre de 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa del 10% respecte del primer trimestre de 2019.

Aquest increment s’explica, bàsicament, de la mà d’un mes de juny amb un important nombre de sol·licituds de personal.

Respecte del mateix trimestre, però de l’any anterior, l’augment de les ofertes de feina va ser del 7,5%.

Justament respecte del 2n trimestre de 2018, es va produir una pujada del 34% d’ofertes de feina a l’abril, un descens del 17% al maig, i altra vegada un augment, en aquest cas del 12%, al juny.

L’Àrea d’Administració continua al capdavant del rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La Industrial torna a la segona posició

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el segon trimestre de 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 22%
Ofertes Àrea Industrial 18%
Ofertes Àrea Vendes 12%
Ofertes Àrea Logística 10%
Ofertes Àrea Producció 10%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 2n trimestre 2019. En percentatge. Font: Borsa de Treball de la Cecot.

El segon trimestre de 2019, l’Àrea d’Administració ha continuat liderant la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, malgrat que ha vist reduït 5 punts el seu percentatge respecte del trimestre anterior.

L’Àrea Industrial, al seu torn, recupera la presència d’estudis anteriors i augmenta 8 punts respecte de l’Observatori anterior, posicionant-se al segon lloc de les àrees amb més ofertes de feina.

L’Àrea de Vendes perd pistonada i recula 5 punts respecte del primer trimestre, situant-se a la tercera posició.

Per últim, tant les ofertes de feina de l’Àrea de Logística com les de l’Àrea de Producció suposen un 10% del total i completen els cinc primers llocs de les posicions gestionades per la Borsa de Treball de la Fundació.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el segon trimestre d’aquest 2019:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Personal tècnic d’Administració.
 • Administració de Personal.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea Vendes –ocupacions:

 • Comercial – Vendes.
 • Personal tècnic d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Personal tècnic d’Atenció al Client.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

Els perfils professionals més difícils de trobar

A banda de tornar a constatar dificultats per trobar perfils professionals de les àrees que hem destacat -administració, indústria, vendes, logística i producció- en aquest observatori volem incidir particularment en el sector de les noves tecnologies.

Així, perfils professionals de programació (en diferents llenguatges informàtics), d’anàlisi de dades, d’administració de sistemes, de desenvolupament i de gestió empresarial (SAP, bàsicament) són cobejats per les empreses, que tenen enormes problemes per trobar-los.

Són perfils professionals, a més, que sovint no tenen una trajectòria acadèmica tradicional -entesa com aquella que només passa pels centres de formació reglats, siguin universitats o centres de formació professional-, sinó que provenen de centres de formació en molts casos de creació recent i  amb gran presència de la teleformació, centres sovint relacionats amb companyies punteres en aquest àmbit.

Això suposa encara més dificultats per tal que les empreses de mida mitjana i petita els puguin incorporar, atès que els canals tradicionals universitat-empresa o centre de formació professional-empresa no funcionen.

Una alternativa a aquesta situació és la selecció en origen, canal que la Cecot ja ha explorat amb anterioritat i que actualment ha tornat a obrir, com és el cas dels professionals del sector informàtic provinents de l’Argentina.

25% de contractes indefinits, un 8% menys respecte del primer trimestre

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 25% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot durant el segon trimestre de 2019 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 8 punts percentuals menys respecte del primer trimestre. La dada ens indica, doncs, que la contractació indefinida continua a la baixa -tendència negativa que ja s’apuntava el 2018.

El percentatge restant s’ha repartit entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

2n trimestre 2019 –demandes de feina (CVs)

Descens d’un 24% en el nombre de CVs

Al segon trimestre del 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació ha baixat el 24% respecte del primer trimestre.

El descens és encara més significatiu, del 33%, respecte de mateix període de l’any passat.

Nivell formatiu: 32% amb estudis terciaris

El 32% dels CVs gestionats el segon trimestre de 2019 han correspost a persones amb estudis terciaris (a partir de Cicle Formatiu de Grau Superior).

Durant el primer trimestre de 2019, la xifra de persones amb estudis terciaris era del 44%, i al llarg de 2018 del 67%, cosa que ens indica que la tendència en aquest aspecte va clarament a la baixa, és a dir, cap a persones amb menys nivell de formació.

Gènere: més dones que homes

El 58% dels CVs gestionats a la Borsa el segon trimestre de 2019 han correspost a dones. El 42% restant, a homes.

Al primer trimestre, la distribució va ser del 56% de dones i el 44% d’homes.

Edat: 54% de CVs en la franja de més de 45 anys

La distribució per edat de les persones que el 2n trimestre de 2019 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 7%.
 • De 30 a 44 anys: 38%.
 • Més de 45 anys: 54%.

El primer trimestre, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 17%.
 • De 30 a 44 anys: 25%.
 • Més de 45 anys: 58%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


A %d bloguers els agrada això: