Observatori de l’actualitat laboral 15, 2n trimestre 2015

Juliol 28, 2015

La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe trimestral de l’Observatori de l’Actualitat Laboral, aquest corresponent al segon trimestre del 2015.

FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 15: Segon trimestre de 2015

Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu d’oferir les dades percentuals del segon trimestre quant als moviments d’ofertes i demandes de feina en la Borsa de Treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’aquest mateix trimestre d’anys anteriors.

Així mateix, hi constatem quines són les àrees d’activitat amb més presència en les ofertes de feina de la Borsa de Treball i també les posicions que se’n deriven.

En primer terme, analitzem el mes de juny.

Les ofertes augmenten un 40% respecte del juny del 2014.

El del 2015 ha estat el millor juny dels últims cinc anys quant al nombre d’ofertes tramitades a la borsa de treball, que han augmentat un 40% respecte de l’any anterior i un 65% respecte de la dada de 2011. En qualsevol cas, la xifra de juny és la millor, a gran distància, dels últims cinc anys.

Els CV també augmenten: un 34%.

En la mateixa línia, els CV també augmenten de manera molt significativa respecte del mateix que l’any anterior, un 34%, recuperant la tendència de junys anteriors, que s’havia trencat el 2014. Així, la xifra total de CV nous és la tercera millor dels últims mesos de juny.

El 54% dels CV són de dones, el 46% d’homes.

Dels CV tramitats durant el juny, un 54% corresponen a dones, mentre que els homes en representen el 46% restant.

El 29,2% dels CV tramitats corresponen a persones a partir de 45 anys.

Més del 70% de persones que han gestionat el CV amb la Cecot durant el mes de juny tenen menys de 45 anys. El percentatge de persones a partir de 45 anys que confien el seu CV al servei d’intermediació laboral de la Cecot no arriba al 30%.

Al segon trimestre de 2015, les ofertes pugen un 32% respecte del mateix trimestre de l’any passat.

El segon trimestre consolida la tendència ja apuntada en el primer: el nombre d’ofertes de feina augmenta. Tanmateix, si en el trimestre anterior l’augment va ser poc significatiu –menys d’un punt percentual– en aquest la pujada ha estat d’un 32% respecte de l’anterior.

Els CV també augmenten: un 28%.

Quants als CV, la pujada respecte del trimestre anterior és, també, molt rellevant: un 28%. En aquest sentit, la xifra absoluta de CV del segon trimestre de 2015 és la tercera dada més alta dels últims anys, només superada pels anys 2012 i 2013.

El 55% dels CV són d’homes, el 45% de dones.

Dels CV tramitats durant aquest segon trimestre, un 55% corresponen a homes, mentre que les dones en representen el 45% restant. Prenent com a referència el trimestre, doncs, s’inverteix la proporció entre homes i dones que s’havia donat al mes de juny.

El 32,6% dels CV tramitats corresponen a persones a partir de 45 anys.

Al voltant del 70% de persones que han gestionat el CV amb la Cecot durant el segon trimestre tenen menys de 45 anys. El percentatge de persones a partir de 45 anys que confien el seu CV al servei d’intermediació laboral de la Cecot és de, gairebé, el 33%. Així, prenent com a referència el trimestre, el percentatge de persones a partir de 45 anys repunta a l’alça respecte de les dades de juny.

De CV de persones de més de 45 anys, el 66% corresponen a homes i el 34% a dones.

En la franja d’edat de més de 45 anys, el 66% dels CV corresponen a homes, mentre que el 34% pertanyen a dones. En aquesta proporció, doncs, hi veiem un augment de més de deu punts respecte de la proporció homes/dones segons les dades d’edat globals.

Àrees d’activitat amb més ofertes de feina al 2n trimestre de 2015

Analitzem el quadre següent:

2

 

 

Administració i Oficis, un terç del total de posicions.

Les àrees d’Administració i d’Oficis representen un terç del conjunt de les ofertes de feina del segon trimestre d’aquest any. Els percentatges, doncs, són molt similars als del trimestre anterior –en aquell cas suposaven un 36 per cent, ara un 34–, amb la qual cosa podem parlar d’una tendència consolidada.

És a dir, al primer trimestre del 2015, la irrupció dels oficis en la segona posició com a tipus de feina més sol·licitada per les empreses s’ha mantingut.

L’àrea Comercial continua al tercer lloc amb un 10%.

L’àrea comercial manté el percentatge de representació en un 10% del total.

Comprenen l’àrea d’Administració posicions com, entre d’altres:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Administració del Departament Laboral.
 • Administració del Departament Comptable.

En l’àrea d’Oficis hi incloem posicions com les següents:

 • Torner i operador de fresa.
 • Electricista.
 • Soldador.
 • Fontaner.
 • Electromecànic.

En l’àrea Comercial hi ha representades posicions com Agent Comercial, Venedor i Tècnic d’Exportació.

Hem de continuar consignant, per últim, l’enorme atomització de les posicions a banda de les tres àrees esmentades.

 

Adjuntem l’observatori en format pdf

Observatori de l’actualitat laboral 15 (juliol 2015)


Observatori de l’actualitat laboral 14

Abril 10, 2015

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe trimestral de l’Observatori de l’Actualitat Laboral, aquest corresponent al primer trimestre del 2015.

FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 14: Primer Trimestre de 2015

Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu d’oferir les dades del primer trimestre quant als moviments d’ofertes i demandes de feina en la Borsa de Treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’aquest mateix trimestre d’anys anteriors.

Així mateix, hi constatem quines són les àrees d’activitat amb més presència en les ofertes de feina de la Borsa de Treball i també les posicions que se’n deriven.

Ofertes i demandes, els primers trimestres (període 2010 – 2015)

Analitzem el quadre següent:

21

Dues primeres consideracions, ben significatives: el repunt a l’alça del nombre d’ofertes que es va donar el primer trimestre del 2014 –138, respecte de les 94 del primer trimestre del 2013– s’ha confirmat aquest primer trimestre del 2015, amb un total de 140 ofertes de feina. I el descens del nombre de currículums –308 demandes aquest primer trimestre del 2015– respecte dels últims cinc primers trimestres és molt rellevant, atès que aquest indicador ha caigut més d’un cinquanta per cent.

Ofertes

Hem de destacar molt positivament el nombre de sol·licituds tramitades el mes de març (55 ofertes), la millor dada de l’any 2015 –gener, 32 ofertes i febrer, 53– i també la millor dels últims set anys –2009 (52), 2010 (46), 2011 (43), 2012 (43), 2013 (24) i 2014 (43).

En aquest sentit, cal tenir present que és el març el mes que, habitualment, estableix una tendència més definitòria del que vindrà la resta de l’any. Així doncs, augurem uns bons segon i tercer trimestres per a aquest 2015 quant al nombre d’ofertes de feina.

En qualsevol cas, no hem de deixar de recordar que les xifres d’ofertes de feina corresponents al període precrisi (2008, 2007, 2006…) giraven al voltant les 500 posicions al mes –1500 al trimestre, doncs–, ara mateix encara molt lluny de ser assolides.

Demandes

Al seu torn, les dades referents a les demandes, com hem dit, reflecteixen un descens molt acusat del nombre de currículums, més d’un 50 per cent respecte dels anteriors quatre primers trimestres, entre l’any 2011 i el 2014.

Apuntem dues consideracions sobre aquest fet. La primera és la constatació del descens en la destrucció d’ocupació, amb la qual cosa moltes de les persones que són a l’atur hi són de fa molts mesos –en molts casos estem parlant d’aturats de llarga durada– i   per tant els seus CVs no s’introdueixen de nou a la nostra base de dades.

La segona, de caràcter més intern de la nostra Borsa de Treball, és que en aquestes dades no es comptabilitzen les actualitzacions curriculars –que són molt freqüents–, sinó únicament els CV nous que arriben a la nostra organització.

Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 1r trimestre de 2015

Analitzem el quadre següent:

5555

Les àrees d’Administració i d’Oficis suposen més d’un terç del conjunt de les ofertes de feina del primer trimestre d’aquest any. En el cas de l’àrea d’Administració, que ocupa la primera posició, no és estrany: en els últims trimestres i anys ha estat l’àrea amb més ofertes de feina. La segona posició que ocupen els oficis, però, sí que suposa una gran novetat: des del 2008 –inici de la crisi– aquesta àrea no havia tret el cap en les primeres posicions de les dades estadístiques de la Fundació. Si aquesta situació es confirma en trimestres pròxims, caldrà parlar de canvi de tendència molt significatiu.

Comprenen l’àrea d’Administració posicions com, entre d’altres:

 • Auxiliar d’Administració.
 • Administració del Departament Laboral.
 • Administració del Departament Comptable.

En l’àrea d’Oficis hi incloem posicions com les següents:

 • Torner.
 • Electricista.
 • Soldador.
 • Polidor.
 • Electromecànic.

En l’àrea Comercial hi ha representades posicions com Agent Comercial, Venedor i Tècnic d’Exportació.

Volem consignar, per últim, l’enorme atomització de les posicions a banda de les tres àrees esmentades. A la Borsa de Treball de la Cecot s’hi troba gairebé de tot: Àrea d’Atenció al Client –dependents de comerç, recepcionistes, etc. –, Àrea de Serveis a les Persones –estètica, docents, etc.–, Àrea de Logística –mosso de magatzem, responsable logístic, etc.–…

 

Adjuntem l’observatori en format pdf

Observatori de l’actualitat laboral 14 (abril 2015) 

 

 


Observatori de l’actualitat laboral 13

febrer 23, 2015

Presentació

La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta un nou Observatori de l’Actualitat Laboral, aquest corresponent al febrer de 2015.

FCPiT, agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada, va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial.
Observatori 13. Febrer de 2015

Per a aquest Observatori hem destacat les dades d’ofertes i demandes totals dels últims sis anys.
Dades totals d’ofertes i demandes dels últims cinc anys

ofertes demandes

Quant al nombre d’ofertes de feina cal notar el seu repunt a l’alça de més del 15% respecte de l’any anterior, essent la millor dada dels últims cinc anys.

Pel que fa al nombre de CVs, les dades es mostren un descens significatiu respecte del 2013 (22%), assolint el nombre més baix dels últims sis anys.

 

Posicions amb més ofertes. Any 2014

 • Àrea Administració (de personal, comercial, logística, comerç exterior, logística, auxiliar, secretaria): 72.
 • Àrea Comercial: 45.
 • Àrea Comptabilitat: 26

Les ofertes de l’àrea d’administració superen el 15% del total d’ofertes. La característica principal d’aquestes ofertes és el perfil multifuncional de les professions d’aquesta àrea (logística, secretaria, comerç exterior, de personal, etc.). Per a desenvolupament d’aquestes posicions, la formació professional (Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior) és la que es demana en la immensa majoria de casos.

Segueixen l’àrea d’administració, a força distància, l’àrea comercial (amb 45 ofertes) i, encara a més distància, l’àrea de comptabilitat (26 ofertes).

 

Ofertes de posicions industrials. Any 2014

 • Torner: 10.
 • Electricista industrial: 4.
 • Soldador: 3.
 • Mosso de magatzem: 3.
 • Operari de fresadora: 2.

La Borsa de Treball de la Cecot, històricament, s’ha destacat per l’elevat nombre de posicions industrials que gestionava. Cal recordar que en alguns casos, la patronal va haver d’apostar per la selecció en origen per cobrir les vacants d’alguna posició concreta (soldadors).

Arran de l’inici de la crisi (any 2007), el nombre d’ofertes d’àmbit industrial va baixar de manera espectacular. I el 2014 les posicions més característiques d’aquest sector continuen a la baixa. Torners, electricistes industrials, soldadors, mossos de magatzem i operaris de fresadora ocupen llocs baixos en el nombre d’ofertes.

 

Ofertes de posicions tecnològiques. Any 2014

 • Àrea de programació informàtic: 19.
 • Àrea d’enginyeria: 14.

En contraposició, els últims tres anys han aparegut a la Borsa de Treball posicions lligades a les noves tecnologies que fins llavors eren inèdites. Com a exemples, en destaquem les posicions de l’àrea de programació informàtica i d’enginyeria informàtica, comunicacions i tècnica.

 

Atomització de les ofertes
Més enllà d’aquestes posicions, segueix amb força l’atomització de les posicions que es gestionen a la borsa de treball. Entre elles citem la de neteja (18), encarregat de botiga-dependent (17), relacions laborals (10), jardiner (9), entre d’altres.

 

Demandes de feina

Homes

 • 892 homes (48%).
 • 345 amb estudis superiors (CFGS o bé Estudis Universitaris): 38%.
 • 569 de fins a 45 anys (63%).
 • D’aquests, 247 amb estudis superiors (CFGS o bé Estudis Universitaris): 43%.

Dones

 • 954 dones, 51% del total.
 • 506 amb estudis superiors (CFGS o bé Estudis Universitaris): 53%.
 • 635 de fins a 45 anys.
 • D’aquestes, 398 amb estudis superiors (CFGS o bé Estudis Universitaris): 62%.

 

Contacte
Fundació Cecot Persona i Treball: serveisrh@cecot.org / 93 736 60 31.
Més informació a
• Facebook FCPiT: http://www.facebook.com/cecotpersonaitreball

 

L’observatori en pdf Observatori 13


A %d bloguers els agrada això: