Observatori 31

Novembre 13, 2019

La Fundació Cecot Persona i Treball (FPiT) presenta l’informe de  l’Observatori de l’Actualitat Laboral, corresponent a l’anàlisi de gestió de la Borsa de Treball de l’entitat el tercer trimestre de 2019.

FPiT va néixer el 2010 i actua en els àmbits de la inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació Autoritzada.

Observatori 31: tercer trimestre 2019.

Per a aquest Observatori ens hem fixat un objectiu doble.

D’una banda, oferir les dades corresponents al tercer trimestre de 2019 quant als moviments d’ofertes i demandes (CVs) de feina a la Borsa de treball de la Fundació, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors.

De l’altra, constatar les característiques principals de les necessitats laborals de les empreses que utilitzen els serveis de la Borsa i dels CVs de les  persones usuàries de la mateixa.

3r trimestre 2019 –ofertes de feina

Augment d’un 76% de les ofertes de feina respecte del 3r trimestre del 2018 i del 23% respecte del 3r trimestre del 2017

El tercer trimestre de 2019 es va produir un augment de les ofertes de feina gestionades per la Borsa del 76% respecte del tercer trimestre de 2018.

Respecte del 3r trimestre de 2017, el 3r trimestre de 2019 va experimentar un augment del nombre d’ofertes de feina d’un 23%.

L’increment del 2019 respecte del 2018 s’explica per uns mesos de setembre i d’agost en què el 2019 es va més que doblar el nombre d’ofertes de feina del 2018, mentre que el juliol del 2019, també molt bo, va augmentar el 36% el nombre d’ofertes de feina respecte del de 2018.

L’increment del 2019 respecte del 2017, més modest però també molt rellevant, s’explica pels increments de més del 30% en el nombre d’ofertes de feina els mesos de juliol i setembre de 2019 respecte dels de 2017. L’agost de 2019, en canvi, va patir un retrocés de les ofertes de feina d’un 20% respecte de l’agost de 2017.

L’Àrea d’Administració continua al capdavant del rànquing dels sectors amb més ofertes de feina. La Industrial continua a la segona posició

Per analitzar quines van ser les àrees d’activitat amb més ofertes de feina a la Borsa de treball de la Fundació durant el tercer trimestre de 2019, analitzem el quadre següent:

Ofertes Àrea Administració 23%
Ofertes Àrea Industrial 16%
Ofertes Àrea Logística 13%
Ofertes Àrea Vendes  i Màrqueting 12%
Ofertes Àrea Producció 11%
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 3r trimestre 2019. En percentatge.

Font: Borsa de Treball de la Cecot

El tercer trimestre de 2019, l’Àrea d’Administració ha continuat liderant la Borsa de Treball com a àrea que genera més ofertes de feina, augmentant  1 punt el seu percentatge respecte del trimestre anterior.

L’Àrea Industrial, al seu torn, consolida la presència d’estudis anteriors tot i disminuir 2 punts respecte de l’Observatori anterior, continuant al segon lloc de les àrees amb més ofertes de feina.

L’Àrea de Logística guanya una posició respecte del trimestre anterior i s’enfila fins a la tercera posició, incrementant 3 punts respecte del 2n trimestre.

Les ofertes de feina de l’Àrea de Vendes i Màrqueting i les de l’Àrea de Producció suposen un 12 i un 11 per cent respectivament del total i completen els cinc primers llocs de les posicions gestionades per la Borsa de Treball de la Fundació.

Les ocupacions més sol·licitades

A continuació detallem les ocupacions més sol·licitades per les empreses que, dins de les cinc àrees d’activitat destacades anteriorment, van tenir més presència en la Borsa de Treball de la Fundació durant el tercer trimestre d’aquest 2019:

Àrea d’Administració –ocupacions:

 • Auxiliar d’Administració –perfil generalista.
 • Personal tècnic d’Administració.
 • Administració de Personal.

Àrea Industrial –ocupacions:

 • Electromecànica.
 • Manteniment industrial.
 • Torneria.
 • Soldadura.

Àrea de Logística –ocupacions:

 • Xofers –nacionals i internacionals.
 • Personal repartidor.

Àrea Vendes i Màrqueting –ocupacions:

 • Comercial – Vendes.
 • Personal tècnic d’Exportació – Assistents d’Exportació.
 • Personal de Màrqueting.

Àrea de Producció –ocupacions:

 • Personal Operari de producció.
 • Peonatge de producció.

28% de contractes indefinits, un 3% més respecte del segon trimestre

D’altra banda, i quant a la tipologia de contractes, destaquem que el 28% de les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la Cecot el tercer trimestre de 2019 van oferir contractació indefinida, xifra que suposa 3 punts percentuals més respecte de les del segon trimestre.

El percentatge restant va repartir-se entre contractes temporals –la majoria–, i en ofertes destinades a autònoms.

3r trimestre 2019 –demandes de feina (CVs)

Augment d’un 25% en el nombre de CVs respecte del 3r trimestre de 2018 i disminució d’un 8% respecte del 3r trimestre de 2017

Al tercer trimestre del 2019 el nombre de CVs gestionats a la Borsa de Treball de la Fundació va augmentar un 25% respecte del tercer trimestre de 2018.

Respecte del 3r trimestre de 2017, el nombre de CVs del 3r trimestre de 2019 va disminuir un 8%.

L’augment de CVs del 3r trimestre de 2019 respecte del de 2018 s’explica per un augment del 70% de CV el mes de setembre de 2019 respecte del de 2018.

El descens de CVs del 3r trimestre de 2019 respecte del de 2017 s’explica, bàsicament, perquè el 2017 el nombre de CVs gestionats durant el mes d’agost va ser un 25% superior respecte del mes d’agost d’aquest 2019.

Nivell formatiu: 49% amb estudis terciaris

El 49% dels CVs gestionats el tercer trimestre de 2019 han correspost a persones amb estudis terciaris (Cicles Formatiu de Grau Superior i estudis universitaris).

El segon trimestre de 2019, la xifra de persones amb estudis terciaris era del 32%, la qual cosa suposa un 17% més de CVs amb estudis terciaris al 3r trimestre respecte del segon.

Gènere: 64% dones – 36% homes

El 64% dels CVs gestionats a la Borsa el tercer trimestre de 2019 han correspost a dones. El 36% restant, a homes.

Al segon trimestre, la distribució va ser del 58% de dones i el 42% d’homes. Es constata, doncs, un augment de sis punts en el nombre de CVs de dones.

Edat: 48% de CVs en la franja d’entre 30 i 44 anys

La distribució per edat de les persones que el 3r trimestre de 2019 han gestionat el CV a la Borsa de Treball ha estat la següent:

 • De 16 a 29 anys: 29%.
 • De 30 a 44 anys: 48%.
 • Més de 45 anys: 23%.

El segon trimestre, els percentatges van ser els següents:

 • De 16 a 29 anys: 8%.
 • De 30 a 44 anys: 38%.
 • Més de 45 anys: 54%.

Contacte

Fundació Cecot Persona i Treball

Agència de col·locació i empresa de recol·locació autoritzada amb número 0900000039.

 • Adreça: Carrer del Passeig 7-9, 08221 Terrassa –Barcelona.
 • Correu electrònic: personaitreball@cecot.org
 • Telèfon: 93 736 60 31.

Més informació a:


A %d bloguers els agrada això: